Preses relīze Valsts vides dienests vvd
upes foto

Aprēķināts videi nodarītais kaitējums par ~20 000 m3 neattīrīta ūdens novadīšanu Iecavas upē no Iecavas spirta rūpnīcas

Pateicoties aktīvai iedzīvotāju iesaistei, jūlija beigās Valsts vides dienests (VVD) konstatēja paaugstinātu organisko vielu koncentrāciju Iecavas upē. Pēc situācijas izpētes un laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas konstatēts, ka upei blakus esošā Iecavas spirta rūpnīca noteiktā laika periodā, dzesēšanas iekārtas bojājumu rezultātā, upē novadījusi ~20 000 m3 neattīrīta ūdens, aprēķināts videi nodarītais kaitējums 2 540 EUR apmērā.

Laboratoriski veikto ūdens mērījumu rezultāti uzrādīja ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņa) pārsniegumu upē novadītajā ūdenī jeb paaugstinātu organisko vielu klātbūtni, kā rezultātā upe noteiktā posmā bija manāmi aizaugusi ar aļģēm.

Pēc konstatētā pārkāpuma uzņēmums nekavējoši novērsis noplūdi, vienlaikus piesaistot vides konsultantus no SIA “VentEko”, veica Iecavas upes Iecavas parka posma aļģu kunkuļu un ūdensaugu pļaušanu un novākšanu, ar mērķi stabilizēt dabiskos procesus upē. Noslēdzot gultnes tīrīšanas darbus, ekoloģiskā situācija upē būtiski uzlabojusies un jauna apauguma veidošanās nav novērota. Kopējais upes gultnes tīrīšanas garums ~ 1,5 km.

Vienlaikus upes gultnes tīrīšanai regulāri tika analizēts izšķīdušā skābekļa daudzums upes ūdenī, kas uzskatāms par vienu no svarīgiem indikatoriem ūdenstilpes vides stāvokļa monitorēšanā. Izvērtējot iegūtos datus, secināms, ka izšķīdušā skābekļa koncentrācija atbilst BIOR rekomendācijai (>5 mg/l) par karpveidīgo zivju ūdenstilpes skābekļa koncentrāciju.

Ar mērķi uzraudzīt upes ūdens kvalitāti, VVD uzdos Iecavas spirta rūpnīcai turpmākā mēneša laikā, ar regularitāti reizi nedēļā, nodrošināt ražošanas (dzesēšanas) ūdens izplūdes testēšanu un testēšanas pārskatu iesniegšanu VVD Zemgales reģionālajā vides pārvaldē.

Kā ziņots jūlija beigās, reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamu piesārņojumu Iecavas upē, VVD apsekoja upi. Pēc ekspresanalīžu ūdens testēšanas rezultātiem ķīmisko vielu klātbūtne ūdenī netika konstatēta. Tika novērots izteikti zems ūdens līmenis un savairojušās aļģes. Uz aizdomu pamata par senāk radušos piesārņojumu tika ņemti grunts paraugi, kas nodoti testēšanai.

Padziļināti pētīti situācijas apstākļi un organizēta pārbaude Iecavas upei blakus esošajā Iecavas spirta rūpnīcā. VVD veica analīzes uzņēmuma tehnoloģiskā ūdens izplūdē, to rezultāti uzrādīja paaugstinātu organisko vielu klātbūtni jeb ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņa) pārsniegumu upē novadītajā ūdenī.

Informāciju sagatavoja:
Aija Jalinska
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests
Tel.+371 25780460

aija.jalinska@vvd.gov.lv