apus

Rīga, 2023.gada 6. jūnijā – Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītais rīkojuma projekts “Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "VVD APUS Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pases apstiprināšanu". Investīciju projekts paredz transformēt atkritumu plūsmas datu pārvaldību, nodrošinot valsts atkritumu pārstrādes un reģenerācijas mērķu sasniegšanas efektīvu kontroli. 

Projektu realizēs Valsts vides dienests (VVD). VVD būs arī jaunā APUS pārzinis, savukārt tiešie lietotāji arī turpmāk būs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi  un VVD vides inspektori, kuru pienākums ir veikt uzņēmumu darbību kontroli. Jaunā sistēma paredz efektīvas, koplietojamas, modulāras un sadarbspējīgas sistēmas izstrādi, ievērojot “API-first” principu, proti, lai izstrādāto sistēmu un tās datus varētu pilnvērtīgi izmantot arī citās sistēmās. Lietojumprogrammu interfeiss (API) atbalstīs atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas veicamo procesu izpildi gan portāla, gan API risinājumā. APUS arhitektūra paredz koplietošanas pakalpojumu izmantošanu.  

Esošā Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (APUS) tika izveidota 2019. gadā un ietver tikai atkritumu pārvadājumu informācijas ievadi un uzkrāšanu - 2022.gadā ievadīti dati par vairāk kā 300 tūkstošiem veiktu pārvadājumu jeb gandrīz 1000 pārvadājumiem dienā, bet datu kvalitātes kontroli nav iespējams īstenot automatizēti, kā arī uzkrāto datu izmantošana citos valsts pārvaldes procesos ir sarežģīta un neefektīva. Pašlaik APUS lietotāju administrēšanu manuāli veic VSIA "Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) un VVD lietotāji, pārslēdzoties starp APUS un VVD informācijas sistēmu, kurā pieejama izsniegto atkritumu apsaimniekošanas atļauju nosacījumu informācija, kā arī citām darbībām nepieciešamām sistēmām. Tāpat esošajā sistēmā nav atkritumu plūsmu datu pārvaldības, kā rezultātā iesniedzamos statistikas pārskatus uzņēmumi ievada citā sistēmā atkārtoti, kas veido lielu administratīvo slogu.

Izveidojot jaunu, modernizētu atkritumu pārvadājumu uzskaites un kontroles sistēmu, tiks ielikti pamati tehnoloģiski un ekonomiski pamatotai, efektīvai, kā arī  Eiropas Zaļajam kursam, Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.-2028.gadam, Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam atbilstošai datu pārvaldībai.

Investīciju projekts tiek īstenots investīcijas 2.1.3.1.i. "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" nolūkā un finansējuma ietvaros (vienotās datu koplietošanas platformas attīstība, vides nozares un sociālo pakalpojumu datu pieejamības un koplietošanas nodrošināšana, kā arī priekšnosacījumu radīšana inovatīviem mobilitātes pakalpojumiem, nodrošinot tīkla kvalitātes digitālo kartējumu). Projekta izmaksas plānotas ne vairāk kā 2 116 272 eiro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu investīcijai 1 800 000 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, ne vairāk kā 316 272 eiro apmērā. Plānots, ka jaunā  valsts informācijas sistēma lietotājiem būs pieejama 2026.gadā.