2023.gada 4.jūlijā Ministru kabinetā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos rīkojuma projektus par Latvija.lv portāla lietojamības uzlabošanu1 un e-adreses modernizēšanu2, kas lietotājam ļaus ērtāk un ātrāk saņemt nepieciešamo informāciju un veikt vēlamās darbības.  

Portālā Latvija.lv interesenti var atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, pieprasīt un saņemt vairāku iestāžu e-pakalpojumus, kā arī piekļūt savai e-adresei. Attīstot Latvija.lv portāla lietojamību un funkcionalitāti, tiks pilnveidota portāla izmantošanas pieredze, iedzīvotājiem būs pieejama savu datu pārlūkošanas iespēja plašākā valsts reģistru lokā, plānots attīstīt arī personalizētu un proaktīvu valsts pakalpojumu piedāvājumu. Savukārt iestādēm tiks uzlabota e-pakalpojumu izveides un izvietošanas vide ar pašapkalpošanās iespējām. Projekta ietvaros tiks nodrošināts arī saslēgums ar vienoto Eiropas datu apmaiņas sistēmu administratīvās informācijas apmaiņai, kas nodrošinās, ka valsts iestādes pakalpojumu saņemšanai nepieciešamos datus, ar iedzīvotāja atļauju, varēs nodot arī citām dalībvalstīm, tādējādi izvairoties no izziņu prasīšanas no iedzīvotāja. Plānotās projekta izmaksas - 9 418 752 eiro, t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums 8 064 000 eiro apmērā un valsts budžets PVN segšanai 1 354 752 eiro apmērā.  

Savukārt uzlabojot e – adreses funkcionalitāti, tiks uzlabota e-adreses lietojamība un paplašinātas saziņas iespējas e-adreses lietotāju starpā, pakāpeniski izvēršot e-adreses izmantošanas plašākam iedzīvotāju lokam, kā arī atsevišķās jomās ieviešot saziņu arī privātpersonu starpā. Plānotās projekta izmaksas – 5 396 160 eiro, t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums 4 620 000 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums PVN izmaksām 776 160 eiro apmērā. 

 

1 Atveseļošanas fonda investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" 

2 Atveseļošanas fonda investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija”