Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu projektus un sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā, trešdien, 18.decembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) parakstīja vienošanos par divu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. –2014. gada perioda programmas* līdzfinansētu iepriekš noteikto projektu īstenošanu Latvijā.
Vienošanos parakstīja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze un VRAA direktore Solvita Zvidriņa.

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros plānots stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai izstrādātu reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus. Kopējās projekta izmaksas - 840 534 LVL (1 195 972 EUR).

Savukārt, lai stiprinātu Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, tiks īstenots projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”. Kopējās projekta izmaksas - 823 707 LVL (1 172 029 EUR).

VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze atzīmē: „Projekti vērtējami kā nozīmīgs atbalsts Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes palielināšanai attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, jo tie pavērs iespēju piesaistīt papildu ekspertīzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī palīdzēs veidot dialogu ar vietējo sabiedrību un stiprināt kontaktus ar sadarbības partneriem Norvēģijā”.

Abu projektu vadošais partneris būs VARAM, to īstenošanā piedalīsies visi Latvijas plānošanas reģioni un projektu partneri Norvēģijā - Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālās pašvaldības. Projektā par Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu projektus, piedalīsies arī biedrība „Urban Institute”, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība, Latvijas pašvaldības, vietējās kopienas un citi sociālie partneri.

*Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"

attēls

attēls

attēls

attēls

attēls