Preses relīzes

Ceturtdien, 2015.gada 7.aprīlī, Viļakas novada Vecumu pagastā tika svinīgi atklāts ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu rekonstruētais robežkontroles punkts “Vientuļi”.

Rekonstrukcijas ietvaros izbūvēta galvenā kontroles ēka ar kontroles nojumēm un paviljoniem, padziļinātās kontroles ēka, saimniecības ēka, ceļi un laukumi. Tāpat arī izbūvētas piecas kontroles joslas katrā virzienā un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums robežas šķērsošanas un muitas kontroles veikšanai. Atklāšanas pasākumā robežkontroles punktā “Vientuļi” strādājošo kontroles dienestu un atbildīgo nozaru ministriju pārstāvji pauda gandarījumu par paveikto, nodrošinot paaugstinātu robežkontroles punkta kvalitatīvo un kvantitatīvu caurlaidību un nodrošinātu ērtu un mūsdienīgu infrastruktūru robežkontroles punkta klientiem un darbiniekiem.

Robežkontroles punkta attīstībai nepieciešamie līdzekļi tika piesaistīti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā esošās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam. 

Līgums starp VARAM kā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Vadošo iestādi un Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” par projekta “Robežkontroles punkta “Vientuļi” (Latvijas Republika) rekonstrukcija un robežkontroles punkta “Bruņiševo” (Krievijas Federācija) iekārtošana” īstenošanu tika parakstīts 2012.gada decembrī, piešķirot vairāk kā 6,3 milj. eiro programmas līdzekļu projekta aktivitātēm Latvijas pusē.

Darbs pie Latvijas robežkontroles punktu “Pāternieku”, “Silenes” un “Terehovas” sakārtošanas tiks turpināts arī jauno Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam ietvaros.

Šeit fotogalerija no pasākuma.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv