Dzērvene

Lai saglabātu Teiču dabas rezervāta neskarto dabu un īpašās vērtības, Teiču purvā ogošana ir ierobežota un tiek stingri kontrolēta. Proti, tā ir atļauta tikai Teiču purvam tuvējo pašvaldību - Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagasta, Jēkabpils novada Atašienes pagasta, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagasta, deklarētajiem iedzīvotājiem divas nedēļas nogales šajā mēnesī – 16. un 17., 23. un 24. septembrī.  

Ogošanai nav nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta individuālā atļauja, taču rezervāta tuvējā apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Rezervāta regulējamā režīma zonā atļauts lasīt tikai dzērvenes, nevis citas ogas un sēnes. Ogot drīkst tikai ar rokām, neizmantojot nekāda veida palīgierīces. Jebkādi sadzīves atkritumi aiz sevis jāsavāc un jānes mājup, kā arī jāievēro ugunsdrošības un citu noteikumu prasības.  

Prasību ievērošanu veiks Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori. Par nepamatotu atrašanos Teiču dabas rezervātā, kā arī ogošanas noteikumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vadītāju Sintiju Balodi pa tālruni 26587620.

Teiču purvā dabas rezervāts izveidots, lai ļautu dabas procesiem attīstīties bez cilvēka iejaukšanās un klātbūtnes. Tas nodrošina dzīves apstākļus tipiskām, retām, aizsargājamām un daudzviet izzūdošām sugām. Purvs ir arī putniem nozīmīga vieta, piemēram, barošanās un atpūtas vieta dzērvēm un zosīm. Purvu veidošanās un atjaunošanās notiek ļoti lēni, tie ir ļoti jutīgi pret nobradāšanu. Lai netraumētu augu mētras, ogas Teiču purvā lasīt ļauts tikai ar rokām, jo tehniskās ierīces izplūkā mētru lapas un izrausta to saknes. Visu minēto iemeslu dēļ ogošana šajā purvā atļauta tikai noteiktos periodos ierobežotam cilvēku lokam. 

Dabas rezervāts ir teritorija ar teju neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību. Šādas teritorijas ir Grīņu, Krustkalnu, Moricsalas un Teiču dabas rezervāti.  

Plašāka informācija: 
Diāna Selecka,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības speciāliste 
Tālr.: 25708126
E-pasts: diana.selecka@daba.lgov.lv

www.daba.gov.lv