Svētās Trīsvienības katedrāle Liepājā

Ieguldījumi veikti Eiropas Savienības fondu darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa nr. 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros, piesaistot Liepājas pilsētas pašvaldības un Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda līdzfinansējumu.

Šī gada 20. septembrī ar pateicības dievkalpojumu ir noslēgušies Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas darbi, kas tika uzsākti 2018. gadā. Vērienīgo būvdrabu rezultātā nostiprināts katedrāles tornis, restaurēts torņa krusts un pulksteņu ciparnīcas, izbūvēta katedrāles pamatu hidroizolācija, ierīkota zibensaizsardzības un lietus ūdens savākšanas sistēma, kā arī atjaunota fasāde.

Projekta īstenošanas gaitā katedrālē tika pilnveidoti esošie un radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem un tūristiem - katedrāles tornī ir izvietota ekspozīcija par vēsturiskajiem notikumiem un personībām Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcā un ir nodrošināti atbilstoši apstākļi koncertdarbībai visa gada garumā. Līdz ar to pasaulē lielāko nepārbūvēto mehānisko ērgeļu koncerti varēs notikt arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Turklāt visa gada garumā katedrālē būs iespēja izvietot arī mainīgās izstādes.

Informāciju sagatavoja:
Dace Granta
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
dace.granta@varam.gov.lv
67026553