Digitālā transformācija Interreg

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Universitāti aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā, kas tiek īstenota “Biznesa ekosistēmas digitālā transformācija” (DigiBEST) projekta ietvaros. Projekta mērķis - apzinot situāciju reģionos, rast politikas risinājumus uzņēmēju atbalstam digitālās transformācijas stiprināšanai, veicinot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanu. Šajā, straujo pārmaiņu un digitālās transformācijas laikmetā svarīgi ir laicīgi izvērtēt un izprast jau esošo digitālo rīku un pakalpojumu izmantošanas līmeni un izprast, kā tas uzlabotu Jūsu uzņēmējdarbības kvalitāti un paaugstinātu darba efektivitāti.

Ar šīs aptaujas palīdzību Jums kā uzņēmējdarbības vadītājam ir iespēja novērtēt sava uzņēmuma digitālas transformācijas līmeni, kā arī nodot nozīmīgu vēstījumu reģionālajām un nacionālajām valsts pārvaldes iestādēm un medijiem.

Šī aptauja ir izstrādāta tā, lai atbildētu uz 4 galvenajiem jautājumiem:

  • Kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) virzās uz digitālo transformāciju?
  • Kāpēc un kādus digitalizācijas risinājumus galvenokārt izmanto MVU?
  • Kāpēc uzņēmumi neizmanto konkrētus IT risinājumus vai tehnoloģijas?
  • Kā valsts pārvaldes iestādes var palīdzēt uzņēmumiem sekmēt digitālās transformācijas procesu?

Mēs augstu novērtēsim Jūsu sniegtās atbildes un informēsim par aptaujā iegūtajiem rezultātiem.

Šī aptauja ir anonīma un izstrādāta projekta DigiBEST ietvaros (https://www.interregeurope.eu/digibest/). Tās rezultāti tiks izmantoti pētniecības nolūkos, kas novedīs pie secinājumiem un rekomendācijām, ar kuriem strādāt, plānojot politikas dokumentus digitālās transformācijas veicināšanai. Tādēļ tikai uzņēmuma vadības pārstāvji (īpašnieki, vadītāji, vadības grupas locekļi, departamenta vai vienības vadītāji - viena persona no katra uzņēmuma) tiek laipni aicināti aizpildīt šo aptauju.

Lai iegūtu ticamus rezultātus, mēs ierobežojam respondentu loku līdz šādiem dalības kritērijiem (uzņēmuma raksturojums):

  • MVU ar vismaz 3 gadu darbības pieredzi;
  • Vairāk nekā 1 darbinieks vienā uzņēmumā;
  • Gada apgrozījums vismaz 10 000 EUR pēdējā budžeta gadā;
  • Aptaujā nedrīkst piedalīties IT, tehnoloģijas vai komunikācijas nozares uzņēmumi.

Ja Jūsu uzņēmums neatbilst augstākminētajiem kritērijiem, lūdzam aptaujā nepiedalīties.

Aptaujas respondenti automātiski piedalās izlozē par galveno balvu – dalību DigiBEST projekta pieredzes apmaiņas vizītē uz kādu no partnervalstīm, kurā norisināsies tuvākais brauciens [1], lai uzzinātu par digitālās transformācijas labās prakses piemēriem. Dalības izdevumi (ceļa un izmitināšanas izdevumi) vienam uzņēmuma pārstāvim tiks segti no projekta līdzekļiem.

Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm.

Ja vēlaties turpināt aptaujas aizpildīšanu citā brīdī, Jūs varat aizvērt pārlūku un atsākt pildīšanu tajā pašā vietā, uzklikšķinot uz saites, kas Jums tika nosūtīta.

Datu apstrāde un privātums

Lūdzam ņemt vērā, ka šī aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā. VARAM apstrādās tikai šādus ar Jūsu uzņēmumu saistītus datus (uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese, māja lapa, darbības pieredze (pilni gadi kopš uzņēmuma dibināšanas), nozare/sektors, darbinieku skaits, gada apgrozījums, valsts/reģions). Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka visas atbildes ir konfidenciālās un tās tiks apstrādātas anonīmi statistikas analīzes un pētījuma nodrošināšanas vajadzībām; individuālas atbildes un personas dati netiks apkopoti, apstrādāti vai publicēti.

Mēs vēlamies pievērst Jūsu uzmanību arī uz faktu, ka DigiBEST projekts sadarbojas ar partneru tīklu (https://www.interregeurope.eu/digibest/), kas palīdz mums apkopot  nepieciešamos datus un izplatīt šo aptauju. Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar mums (e-pasts: endija.latvena@lu.lv).

Cerot uz Jūsu aktīvu dalību aptaujā un veiksmīga biznesa digitalizācijas mērķa īstenošanā!

Cieņā,
DigiBEST projekta komanda

Papildus informācijai par DigiBEST projektu un šo aptauju lūdzam sazināties ar: Jūliju Kovaļsku, DigiBEST projekta koordinatori; kontaktinformācija: julija.kovalska@varam.gov.lv; tel. 67026925.