Brīvkrāni Preses relīze
Brīvpieejas krāni

Sagaidot Pasaules Ūdens dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta 22. martā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi interaktīvu karti par brīvi pieejamām ūdens krānu vietām Latvijas teritorijā. Dati ir apkopoti saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju 2022. gadā.  

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas Pasaules Ūdens dienu pirmo reizi atzīmēja 1993. gadā, savukārt Latvijā to atzīmē kopš 1996. gada. Šajā dienā ikviens tiek aicināts pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un apsaimniekošanai, it īpaši laikā, kad pielāgošanās klimata pārmaiņām kļūst aizvien aktuālāka.  

Pēc pašvaldību sniegtās informācijas Latvijas teritorijā atrodas 253 brīvi pieejami dzeramā ūdens krāni.

Brīvkrāni
Brīvpieejas dzeramā ūdens krānu skaits Latvijas pašvaldībās, balstoties uz 2022.gada datiem (Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments, 2023).

Visu gadu darbojas 128 (51%) brīvi pieejamie ūdens krāni, sezonāli - 91 (36%), bet sezonalitātes informācija nav pieejama par 34 (13%) brīvi pieejamajiem ūdens krāniem, kas pamatā ir pieslēgti pašvaldību centralizētajām ūdens apgādes sistēmām.

Brīvkrāni
Brīvpieejas dzeramā ūdens krānu pieejamības sezonalitātes statistika (Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments, 2023).

 

Visās centralizētajās ūdens apgādes sistēmās pašvaldības sadarbībā ar Veselības inspekciju veic regulāru ūdens kvalitātes kontroli, tādējādi nodrošinot dzeramā ūdens kvalitātes prasības. 

Papildu informāciju par brīvi pieejamām ūdens krānu vietām ir iespējams iesniegt, aizpildot aptauju, kas atrodama arī brīvpieejas ūdens krānu vietnē

Ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi, ministrija aicina pašvaldības rūpēties par veselīga dzīvesveida un paradumu nodrošināšanu iedzīvotājiem un viesiem, turpinot uzlabot kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamību publiskajā ārtelpā. Tiek aicināts attiecīgus risinājumus iekļaut attīstības programmās, investīciju plānos, kā arī rūpēties, lai aktuālākā informācija un norādes par droša dzeramā ūdens pieejamību savu pašvaldību teritorijās būtu pieejamas ikvienam!