Preses relīze Lielā Talka
Ozolu stādīšana

Biedrības “Pēdas LV” sagatavotā informācija:

Atsaucoties Zviedrijas Karalistes vēstnieces Latvijā Kārinas Hēglundes (Karin Höglund) un Īrijas vēstnieces Latvijā Īmeras Frīlas (Eimear Friel) iniciatīvai, liels ārvalstu vēstniecību skaits Latvijā izrādījis interesi šogad piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks 22.aprīlī. Zviedrijas un Īrijas vēstniecības jau iepriekš cieši sadarbojās ar Lielo Talku un šogad aicināja arī savus kolēģus no citām valstīm pielikt roku, lai Latvija kļūtu tīrāka un skaistāka visiem.

Zviedrijas vēstniecībai ir sena vēsture, veicinot ilgtspēju un piedaloties videi un klimatam draudzīgos projektos Latvijā, jo šie jautājumi ir prioritāri gan Zviedrijā, gan tās ārpolitikā.

Zviedrijas Karalistes vēstniece Latvijā Kārina Hēglunde (Karin Höglund): “Mēs visi dalām šo zemi, un mums jāapvieno spēki, lai sargātu apkārtējo vidi. Ticam, ka, piedaloties Lielajā Talkā, varam dot savu ieguldījumu tīras un zaļas Latvijas veidošanā šodien, kā arī veicināt izpratni par pūlēm, kas visiem jāpieliek, lai Latvija, Eiropa un Pasaule būtu zaļa un pārtikusi arī rītdien.”

Zviedrija šobrīd ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts (līdz šā gada jūnijam). Viena no galvenajām prezidentūras prioritātēm ir “zaļā” pāreja. Globālā klimata problēma prasa globālu reakciju, un Eiropai jārāda piemērs, sasniedzot vērienīgus klimata mērķus un paātrinot zaļo pāreju uz klimatneitrālu un dabai pozitīvu nākotni. Mūsu vides tīrības uzturēšana un tādu atkritumu ražošanas samazināšana, kas var piesārņot mūsu zemi un ūdeni, ir svarīga šīs prioritātes sastāvdaļa, un Lielā Talka ir lieliska iniciatīva, kas šo jautājumu aktualizē.

“Zviedrijas vēstniecība ir arī lepna un pateicīga par to, ka šogad Lielās Talkas atbalstītāju lokam pievienojas arī divi Zviedrijas-Latvijas uzņēmumi – juridiskā firma “Glimstedt” un mežsaimniecības uzņēmums “SCA”,” uzsver Kārina Hēglunde.

Īrijas vēstnieces Latvijā Īmera Frīla (Eimear Friel): “Īrijas vēstniecībā uzskatām, ka ikvienam ir pienākums rūpēties par apkārtējo vidi, to cienīt un sakopt. Mēs dzīvojam un strādājam Latvijā dienu dienā, un, piedaloties Lielajā Talkā, vēlamies sniegt arī savu ieguldījumu, lai Latvija kļūtu par skaistu un zaļu valsti. Jo vairāk cilvēku, kuri gatavi sniegt savu palīdzīgo roku, jo lielāku darba apjomu varam paveikt. Tāpēc vēlējāmies šajā darbā iesaistīt pēc iespējas vairāk Latvijā rezidējošo vēstniecību, lai mūsu kopīgais darbs radītu pozitīvas pārmaiņas.

Varam redzēt klimata pārmaiņu ietekmi mūsu pašu valstīs un Latvijā. Neviens pret tām nav imūns. Mūsu pienākums – darīt visu iespējamo, lai sakoptu vidi mums apkārt un dzīvotu vidi cienošā veidā. Piedalīšanās Lielajā Talkā ir tikai viens veids, kā mēs, vēstniecības, varam to darīt. Citi veidi, kā varam piekopt videi draudzīgu dzīvesveidu savā ikdienā – piemēram, pārliecināties, ka samazinām plastmasas izmantošanu, pārstrādājam vai atkārtoti izmantojam un veicam vides ziņā ilgtspējīgas izvēles.”

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: ”Lielās Talkas, tās organizatoru un aktīvistu vārdā, vēlos izteikt lielu paldies Zviedrijas un Īrijas vēstniecēm Latvijā – Kārinai Hēglundei un Īmerai Frīlaipar iesaisti un milzīgo darbu, kuru viņas ieguldījušas, lai veicinātu izpratni par vides un klimata jautājumiem Latvijā. Īpaši pateicamies abām vēstniecībām par šo iniciatīvu – apvienot ārvalstu vēstniecības Latvijā kopīgai akcijas Lielās Talkas ietvaros, kā arī Īrijas vēstniecībai par drosmīgo dalību 2022. gadā Pasaules talkā. Ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies veikt gan sabiedrību izglītojošu darbu, gan padarīt pasauli kaut nedaudz tīrāku, zaļāku un skaistāku visiem.”

Vairāk informācijas: www.talkas.lv

Video: https://youtu.be/KGhYQd15dmU

 

Papildu informācija:
Jana Kralliša
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
Mob.tālr. 26462844
e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com