Digitālā transformācija Interreg

2020.gada 24.-25.novembrī notika otrais pieredzes apmaiņas pasākums, kuru organizēja projekta DigiBEST Spānijas partneris. Pasākuma mērķis bija radīt iespēju pasākuma dalībniekiem iepazīties, dalīties pieredzē un mācīties no Granadas reģiona labajām  praksēm digitālās transformācijas jomā.

Pirmās dienas pasākumu atklāja Granadas reģiona Nodarbinātības un ilgtspējīgas attīstības padomes ģenerāldirektors Hosē Mateos Moreno (José Mateos Moreno), prezentējot Andalūzijas Ilgtspējīgas būvniecības klasteri (CCSA), kas ir valsts un privātā sektora iniciatīva, kurā apvienojušies nozares dalībnieku pārstāvji un, kuras mērķis ir uzlabot konkurētspēju, veidojot inovācijas, ilgtspēju un sadarbību. Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar DESARROLLO TIC – programmatūras inženierijas uzņēmumu, ko apstiprinājusi Red.es (valsts pārvaldes iestāde, kas pieder Enerģētikas, tūrisma un digitālās stratēģijas ministrijai un ir pakļauts Informācijas sabiedrības un digitalizācijas stratēģijas valsts sekretariātam). Minētais uzņēmums sniedz digitalizācijas pakalpojumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk – MVU), piedaloties valsts atbalsta programmā “Digitālie padomdevēji”, kas ir sertificēto aģentu (digitālo konsultantu) individuālas konsultācijas. Programma jau ir redzami panākumi – 133 Andalūzijas MVU ir saņēmuši finansiālu atbalstu līdz pat EUR 5000 par konsultācijas pakalpojuma līguma slēgšanu sava uzņēmuma digitalizācijai. Programma īpaši noderēja Covid-19 laikā un tā ir atbalstījusi daudzus uzņēmumus ieņēmumu un konkurētspējas uzlabošanā.

Lielākā daļa projekta partneru bija pārsteigta par Andalūzijas iedzīvotāju sociālā tīkla Guadalinfo (Konsorcijs “Fernando de los Ríos”) prezentēto iniciatīvu, kas piedāvā tīmekļa vietnē brīvi pieejamu publisko telpu, lai radītu projektus un iniciatīvas un stimulētu vietējo teritoriju izmaiņas.  Guadalinfo mērķis ir novērst digitālo plaisu starp pilsētu un lauku teritorijām un veicināt pilnīgu integrāciju zināšanu sabiedrībā. Guadalinfo demonstrē iespējas, ko piedāvā IKT, īstenojot dažādas aktivitātes uzņēmējiem, MVU un sabiedrībai kopumā, kā arī cenšas palielināt MVU tīmekļa vietņu izveides vērtību, stimulējot izmantot priekšrocības, ko sniedz tirdzniecība tiešsaistē, piemēram, uzņēmuma atpazīstamības un vērtības palielināšana. Būtiski ir tas, ka pirms jaunu projektu un iniciatīvu uzsākšanas, Guadalinfo veic uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas ar nepieciešamību izvērtējumu, lai veidotu tos, atbilstoši sabiedrības vajadzībai.

Otrajā dienā dalībnieki uzzināja, kā Asociación Granada Plaza Tecnológica on Granada Tech City ir kļuvusi par lielāko digitālās ekonomikas uzņēmumu un lielāko tehnoloģisko klasteri Andalūzijā, par Nazaríes IT uzņēmumu, kas izstrādā tehnoloģiskus risinājumus uzraudzības sistēmu un sensoru tehnoloģiju jomā. Pasākuma otrajā daļā Motril tirdzniecības kamera iepazīstināja ar savu lomu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanā, jo īpaši MVU un TICCÁMARAS programmu, kas nodrošina vietējiem MVU vairākus instrumentus, pasākumus un atbalstu, lai palīdzētu ieviest digitalizācijas procesus un tehnoloģijas.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki atzina, ka potenciāli pastāv iespējas labo prakšu pārņemšanai uz citiem DigiBEST projektu partneru reģioniem. Partneri izrādīja lielu interesi par dažiem prezentētajiem projektiem un labprāt tos izpētītu detalizētāk, kad vien būs iespējams organizēt Granadas vizīti klātienē. Ļoti vērtīgi bija organizatora sagatavotie video materiāli ar uzņēmēju intervijām, kuri bija izmantojuši dažas no iepriekš minētajām iniciatīvām, īpaši Covid-19 laikā, demonstrējot kā uzņēmumi ir uzlabojuši savu konkurētspēju un apgrozījumu, izmantojot IKT rīkus.

Šis bija pirmais pieredzes apmaiņas pasākums, kas tika organizēts tiešsaistē, un tajā piedalījās vairāk nekā 50 eksperti no sešām Eiropas valstīm – politikas veidotāji, IKT jomas eksperti, NVO un citi.

Vairāk par pasākumu lasiet šeit!

projekta DigiBEST pieredzes apmaiņas pasākuma ekrānuzņēmums