Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā -  MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"" projekts

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz š.g. 15. februārim.

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pielikumiem/ Anotācija

Atbildīgais:

Guna Eņģele-Volkova, tālr.67026465, guna.engele-volkova@varam.gov.lv