Digitālā transformācija Interreg

DigiBEST projekts Latvijā 2020. gadu iesāka ar radošu pasākumu – Diskusiju Forumu, uz kuru aicināja projekta partnerus Latvijā.

Pirmais Diskusiju forums notika 7. janvārī, Eiropas Savienības Mājā. Foruma laikā tika diskutēts par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas veicināšanu, uzņēmējdarbības atbalstu digitālajā transformācijā - traucējošiem faktoriem, pieejamiem risinājumiem un starptautisko sadarbību.

Foruma dalībnieki,  projekta darba grupas pārstāvji tika iepazīstināti ar mācību braucienā Portugālē (Penafiel reģions) gūto pieredzi digitalizācijas risinājumos un šīs valsts piedāvātajām iespējām MVU atbalstam.

Tika apspriestas arī projekta aktualitātes un plāns 2020. gadam un uzsākta konkrētu projektu uzdevumu darbu īstenošana: tika veikta Latvijas MVU digitālo transformāciju ietekmējošo faktoru (SVID) analīze un Biznesa digitālās transformācijas novērtējuma (aptaujas) koncepta izstrāde.

Diskusiju forumā piedalījās VARAM, Latvijas universitāte, Ekonomikas ministrija, IT klasteris, LDDK, Vidzemes plānošanas reģions, Jelgavas novada pašvaldība, Jelgavas dome, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

digibest