2024. gada 16. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie noteikumu grozījumi*, kas paredz, ka sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas tiek organizētas ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros norisināsies hibrīdformā. 

Ņemot vērā mūsdienu tehnisko iespēju attīstību, uzskatāms, ka hibrīdformas sanāksmes sniedz iespēju iesaistīties lielākai sabiedrības daļai un ikvienam sabiedrības loceklim izvēlēties sev ērtāko dalības formu – piedalīties sanāksmē klātienē vai pieslēgties un piedalīties neklātienes formā. Sagatavotie grozījumi paredz, ka ierosinātājs nodrošina atbilstošu tehnisko nodrošinājumu. 

 

*Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" un Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"