Preses relīzes

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Programma) Uzraudzības komiteja pirmajā projektu konkursā finansēšanai atlasa 28 projektus, kuros kopā sadarbosies 93 partnerorganizācijas no Latvijas un 73 – no Igaunijas.

11 no izraudzītajiem 28 abu valstu sadarbības projektiem vadošo partnera lomu projekta īstenošanā ir uzņēmušies partneri no Latvijas. Piemēram,  Kurzemes plānošanas reģions, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Rīgas plānošanas reģions un Vidzemes tūrisma asociācija.

Finansētajos projektos, sadarbojoties Igaunijas un Latvijas partneriem, tiks sniegts atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām iniciatīvām programmas teritorijā. Uzņēmēji veidos kopīgus produktus un ieviesīs mārketinga pasākumus medicīnas, informāciju tehnoloģiju, pārtikas rūpniecības, ģeodatu risinājumu, izglītības un radiācijas mērīšanas tehnoloģiju nozarēs.

Programmas finansējums tiks piešķirts arī apmācību un pieredzes apmaiņas projektiem, kas ir vērsti uz sadarbības attīstīšanu, kopīgi strādājot pašvaldībām, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un nevalstiskajām organizācijām. Piemēram, pārtikas rūpniecības, kokapstrādes, kosmosa tehnoloģiju izstrādes, tūrisms, amatniecības un sociālās uzņēmējdarbības jomā.

Savukārt sadarbības projektos, kas tika atlasīti tūrisma atbalsta jomā, tiks izveidoti jauni pārrobežu tūrisma maršruti – pārgājieni gar Baltijas jūras piekrasti, Livonijas kulinārijas ceļš, “Zaļais dzelzceļš”, “Industriālais mantojums”, kā arī plānots attīstīt kopīgu UNESCO tūrisma piedāvājumu. 

Ne mazāk nozīmīgi ir arī projekti, kas savas aktivitātes ieviesīs efektīvu resursu izmantošanā, nodarbinātības veicināšanā pierobežā un kopīgās pārvaldības iniciatīvas Rīgas jūras līcī.

 

Programmas Uzraudzības komitejas atbalsts tika saņemts arī sadarbības projektam, kura laikā plānots izveidot kopīgu dvīņu pilsētu Valgas un Valkas centru.
Kopējais pirmajā konkursā piešķirtais finansējums ir aptuveni 15 miljoni eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

 

Pirmā projektu konkursā izvērtētus projektu pieteikumus izskatīja Programmas Uzraudzības komiteja, kuras sēde notika 2017. gada 10.-11.janvārī Tartu (Igaunijā). Pirmos projektu ieviešanas rezultātus plānots sagaidīt 2019. gadā. 

Plašāka informācija pieejama Igaunijas-Latvijas programmas mājas lapā šeit. http://www.estlat.eu/news/programme-news/7256/

 

Informāciju sagatavoja:
Vineta  Šnore
Programmas konsultante
Tel: + 371 66164681
Mob: + 371 29274310
E-mail: vineta.snore@estlat.eu