Preses relīzes

Trešdien, 2016. gada 27. aprīlī notika informatīvs seminārs “ES pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam – iespējas NVO".

Semināra dalībniekiem bija iespēja gūt plašu informāciju par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam nacionālā kontaktpunkta Latvijā pārstāve Līga Djačenko seminārā sniedza informāciju par finansējuma saņemšanas iespējām programmas ietvaros, savukārt Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam pārstāvis Gints Pīpiķis plašāk informēja par programmas aktualitātēm un atbalstāmajām prioritātēm. 

Semināra laikā klātesošie iepazinās ar labās prakses piemēriem, īstenojot projektus pārrobežu sadarbības programmu ietvaros. Praktiskajā pieredzē dalījās resursu centra “Marta” pārstāve Dita Lāce.

*Nevalstiskās organizācijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv