Atveseļošanas fonds Preses relīze

2022.gada 21.novembrī izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase bezemisiju transportlīdzekļu iegādei pašvaldībās 10 milj. eiro apmērā, kas tiek finansēts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildībā esošās Atveseļošanas fonda investīcijas*.

Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums paredzēts pašvaldībām, lai nodrošinātu izglītojamo bezmaksas nokļūšanu izglītības iestādē vai citā mācību īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā  ar videi draudzīgiem transportlīdzekļiem.

Investīcijas ieviešanas rezultātā plānota vismaz 15 bezemisiju transportlīdzekļu iegāde un piegāde pašvaldībām.

Ierobežotā finansējuma dēļ viena pašvaldība var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu, kura kopējais Atveseļošanas fonda finansējums nepārsniedz 666 660 eiro. Projektā var plānot vismaz viena elektroautobusa (M2 vai M3 klases bezemisiju transportlīdzeklis) iegādi un, ja nepieciešams, tā darbības nodrošināšanai paredzētās uzlādes infrastruktūras izveidi.  Ja projekta ietvaros plāno iegādāties M2 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli vai par bezemisiju transportlīdzekli pārbūvētu transportlīdzekli, ievēro nosacījumu, ka Atveseļošanas fonda finansējums par vienu transportlīdzekļa vienību nepārsniedz 300 000 eiro.

Investīcijas ietvaros ir atbalstāmi projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiks pārtraukts ekspluatēt tādu vismaz trīs gadus projekta iesniedzēja īpašumā esošu ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmu M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekli, kas ir tehniskā kārtībā un kura vecums uz projekta iesniegšanas brīdi, ņemot vērā tā pirmreizējās reģistrācijas gadu, ir vismaz 20 pilni kalendāra gadi un kura motora izmešu līmenis ir EURO III vai vairāk piesārņojošs, paredzot to aizstāt ar M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli.

Projektu iesniegumus konkursā var iesniegt pašvaldības (izņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldību), to izveidotas iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai investīcijas bezemisiju pilsētas sabiedriskā transporta iegādei plānotas citas Atveseļošanas fonda investīcijas**.

Investīcijas īstenošanas rezultātā paredzēts sasniegt šādus mērķus:

  1. līdz 2023. gada 31. decembrim ir izraudzīti finansējuma saņēmēji;
  2. līdz 2024. gada 31. decembrim noslēgti civiltiesiskie līgumi vai vienošanās par projektu īstenošanas tiesību piešķiršanu bezemisiju transportlīdzekļu iegādei vietējo pašvaldību funkciju veikšanai un pārvaldes uzdevumu izpildei par kopējo vērtību vismaz 9 500 000 eiro;
  3. līdz 2025. gada 31. decembrim iegādāti 15 elektriskie bezemisiju transportlīdzekļi un veikta to piegāde pašvaldībām kā finansējuma saņēmējām (izglītojamo pašvaldības transportam).

Projektus nepieciešams īstenot līdz 2025. gada 31. decembrim.

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sadarbībā ar VARAM. Ar projektu iesniegumu atlasi saistītā informācija pieejama šeit:

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Investīcijas īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Projektu atlases dokumentācija

Projektu iesniegšana: e-vide

2022.gada 8. decembrī CFLA sadarbībā ar VARAM organizēs semināru, aicinām sekot līdzi informācijai CFLA tīmekļa vietnē.

*3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde”

**1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” ietvaros

 

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā:

VARAM: Līga Romāne-Kalniņa (liga.romane-kalnina@varam.gov.lv , +371  67026595)

CFLA: Kristīne Šmite (kristine.smite@cfla.gov.lv , +371 20391910)