Digitālā transformācija Interreg

“Biznesa vides digitālās transformācijas” (DigiBEST) projekta ietvaros, kur vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tiešsaistē no Bazilikatas (Basilicata) Itālijā norisinājās piektais pieredzes apmaiņas pasākums, kurā eksperti un uzņēmumu vadītāji no Itālijas dalījās ar labās prakses piemēriem, kā attīstīt digitālo transformāciju mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). Pasākumā piedalījās Informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares eksperti, politikas veidotāji, nevalstiskās organizācijas, MVU uzņēmumu pārstāvji no Latvijas, Norvēģijas, Spānijas, Austrijas un Portugāles.

Uzņēmumiem dažādās jomās ir lieliska iespēja veicināt savu konkurētspēju, efektivitāti un darba kvalitāti, ļaujot tajos ienākt digitālajiem risinājumiem. To parāda arī DigiBEST projekta ietvaros prezentētie Itālijas pieredzes stāsti par dažiem uzņēmumiem, kuri ir veiksmīgi ieguldījuši digitālajā transformācijā. Uzņēmēji uzsver aizraušanos un profesionalitāti - elementus, kas veicina digitālās inovācijas.

Četri atlasītie uzņēmumi, kas tika izvēlēti šim pasākumam, jau ir uzsākuši inovāciju procesu, lai ar to palīdzību veicinātu digitālās prasmes, kā arī veidotu uzņēmēju kopienu, kas var pārsniegt reģionālās robežas, tādējādi virzot savu uzņēmējdarbību pretī izaugsmei.

Digitāls un elektromehānisks

Itāļu uzņēmums “HITACHI SPA” ir integrēta dzelzceļa grupa, līderis mobilitātes nozarē, kas piedāvā ilgtspējīgus risinājumus, garantējot drošu un ērtu transportu. Uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tiek piedāvāts zaļās realitātes transports, kas ir novatorisks un vērsts uz kvalitāti. Uzņēmumam ir svarīga teritorija, kurā attīsta un plāno turpināt attīstīt elektroniku. Tikpat svarīgi ir strādāt teritorijā ar skatu nākotnē, tāpēc uzņēmums sadarbojas ar Bazilikatas (Basilicata) reģiona tehniskajām vidusskolām un universitātēm. Cilvēkresursi uzņēmumā tiek uzskatīts kā fundamentāls kapitāls un, lai nodrošinātu kompetentus, zinošus darbiniekus, tiek nemitīgi papildinātas to zināšanas.

Digitāls un lauksaimniecisks

Uzņēmums “PASTA Alica” tika dibināts 1993. gadā kā miltu, žāvētu augļu un pākšaugu pārstrādes un iepakošanas laboratorija. 1999. gadā uzņēmums nolēma paplašināt un dažādot savu produktu klāstu, uzsākot nelielu amatnieku cieto kviešu mannas makaronu ražošanu zemā temperatūrā. Desmit gadu laikā uzņēmums ir palielinājis pastas ikdienas ražošanas jaudu, dažādojot arī šķirņu un formātu klāstu. Ražošanā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un viss ražošanas process ir digitalizēts. Ražošanas fāzē ir novērsti sarežģīti un atkārtojoši darbi, kuri tiek aizstāti ar robotiem. Uzņēmuma vīzija paredz līdzstrādnieku iesaistīšanos produktu izstrādē, neveicot manuālus ražošanas darbus. Uzņēmuma darbinieki ir izpētījuši senās amatnieku metodes, aizstājot tās ar jaunākajām tehnoloģijām, kā rezultātā piedāvājot izcilu produktu. Investīcijas digitālajā jomā ir palīdzējušas uzraudzīt faktorus, kas nosaka augstu kvalitāti, neietekmējot produkta autentiskumu. Šobrīd uzņēmums izstrādā tīmekļa vietni, kas ļaus komunicēt ar patērētāju caur dažādiem saziņas kanāliem.

Digitāls un audiovizuāls

“Digital Lighthouse” ir rezultāts pētniecības un attīstības projektam 3D datorgrafikas jomā, ko 2013. gadā uzsāka uzņēmums, kas strādā zemes un gaisa tālvadības, kosmosa tehnoloģiju, IKT un daudznozaru dizaina jomā. Uzņēmums specializējas audiovizuālo produktu, digitālo vizuālo efektu, virtuālo rekonstrukciju un simulāciju, videospēļu, kā arī programmatūras un mobilo lietojumprogrammu ražošanā. Uzņēmumam ir savas studijas, tehniskās laboratorijas. Tāpat uzņēmums strādā arī  filmu, kultūras, videospēļu un reklāmas nozarē. Šobrīd, sadarbībā ar Turīnas  Politehnisko universitāti, tiek pētīts, kā varētu izmantot tālvadības paņēmienus kultūras un izklaides nozarē. Tehnoloģiskie jauninājumi ir uzņēmuma pievienotā vērtība, padarot tos novatoriskus un konkurētspējīgus. Trīs vārdi, kas raksturo uzņēmuma darbību - novatoriski, konkrēti, globāli.

Digitāls un mehānisks

Uzņēmums “STM GROUP” jau 40 gadus darbojas konveijeru lentes inženierijas jomā un piegādē beztaras materiālu apstrādei. “STM” atbalsta organizācijas sarežģītu projektu, piemēram, tuneļu un hidroelektrostaciju, īstenošanā, izstrādājot īpašus risinājumus materiālu apstrādei, kas ir šīs infrastruktūras izveides pamatā, un kas maina visu reģionu ikdienas dzīvi visā pasaulē. Tāpat uzņēmums ražo sistēmas, kas ir eksportētas uz 46 dažādām pasaules valstīm. Uzsākot digitālās transformācijas procesu, tika iegādātas jaunas iekārtas, kas būtiski mainīja ražošanas procesu. Uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka digitālo pārmaiņu process ir nojaucis gan korporatīvās, gan faktiskās ģeogrāfiskās robežas, jo šobrīd ir iespēja veidot sadarbību ar visu pasauli. Vairākus gadus pēc digitālās transformācijas procesa uzsākšanas, uzņēmums redz ieguldījuma rezultātus. Uzņēmuma pārstāvji ir stratēģiski nolēmuši turpināt digitālās transformācijas procesu.

Pasākumā notika arī paneļdiskusija, kuras galvenā atziņa bija – uzņēmums digitālās transformācijas procesu var uzsākt un turpināt, ja tam būs redzējums, aizrautība un ambīcijas. Ja uzņēmumam piemīt šīs īpašības, bet trūkst zināšanas, tad digitālās inovācijas centri un citi piedāvātie atbalsta intrumenti var sniegt individuālās konsultācijas un atbilstošas mācības.

DigiBEST projekts, kur vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, apņēmies veicināt mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, īstenojot MVU digitālo transformāciju, izmantojot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības metožu iespējas. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds programmas INTERREG EUROPE ietvaros. Projektā sadarbojas septiņi partneri - no Latvijas (vadošais partneris), Norvēģijas, Itālijas, Spānijas, Austrijas un Portugāles.

Ar visām projekta aktualitātēm vari iepazīties šeit: http://www.interregeurope.eu/digibest/news/