Preses relīze Reģionālā attīstība
Diskusija par uzņēmejdarbības atbalstu Latgalē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 14. un 15. septembrī organizē diskusijas par ierosinājumu un rekomendāciju izstrādi Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Diskusijās tiek apspriesti Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktās nacionālo interešu telpas Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumi un radītās iespējas. Divu dienu garajās sarunās Daugavpilī un Rēzeknē pulcējas nozaru eksperti, uzņēmēji un ieinteresēto pušu pārstāvji, lai izstrādātu ierosinājumus un rekomendācijas Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai un turpmākajiem atbalsta pasākumiem speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, Austrumu pierobežā. Tāpat tiek apspriestas iespējas veicināt Austrumu pierobežas attīstību sagatavojot Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2023.-2025.gadam.

14. septembrī Daugavpils universitātē notiek diskusijas “Augsti kvalificēta darbaspēka attīstība un piesaiste - IT nozares attīstība Austrumu pierobežā” un “Reģionu cilvēkresursu un inovāciju piesaiste – augstskolu loma”, savukārt 15. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā risinās ieinteresēto pušu diskusijas “Latgales reģiona apdzīvotības perspektīva un instrumenti perspektīvas īstenošanai” un “SEZ kā reģionālās attīstības instruments – investīciju modelis bez ārējiem resursiem”.

logo