sapulce

Ceturtdien, 18. aprīlī, Kuldīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa vadīs Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanas sēdi. Tajā plānots pārrunāt divpusējās sadarbības jautājumus par valstu robežkontroles, civilās aizsardzības un dzelzceļa satiksmes iespējām pārrobežu posmos pirms un pēc Rail Baltica pabeigšanas. Tiks izskatīts arī jautājums par  Latvijas un Lietuvas reģionu izaicinājumiem un attīstības iespējām, kas atrodas tieši pie Eiropas Savienības ārējās robežas. 

Tāpat komisijas darba kārtībā iekļauti jautājumi par pierobežu pašvaldību pasažieru pārvadājumu optimizāciju, muitas un citu kompetento iestāžu sadarbību, kopīgu pieeju Lielupes baseina upju apsaimniekošanā un ūdens eitrofikācijas samazināšanā. 

Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētājs būs Lietuvas vice-ministrs Arnoldas Abramavičius. Komisijas sastāvā ir  abu valstu nozaru ministriju speciālisti, plānošanas reģionu pārstāvji un pašvaldību vadītāji.

Starpvaldību komisijai šis ir jubilejas gads – aprit 25 gadi kopš komisijas izveides. 1999. gada 10. septembrī Paņevežā tika parakstīts Latvijas un Lietuvas valdības līgums par pārrobežu sadarbību. Saskaņā ar šī līguma 5. pantu, tika izveidota Latvijas – Lietuvas Starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī sekmētu reģionu sadarbību pierobežas teritoriju jautājumu izskatīšanā un sadarbības virzienu noteikšanā.