Digitālā transformācija Interreg

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) DigiBEST* projekta ietvaros ir veikts Salīdzinošais novērtējums (Peer Review), kura ietvaros eksperti no Norvēģijas un Austrijas veica uzņēmējdarbības digitālās transformācijas politikas, atbalsta instrumentu un labo prakšu analīzi Latvijā.

Latvijas Salīdzinošo novērtējumu veica:

Ekspertes no Norvēģijas:

  • Linda Randall, vecākā izpētes padomdevēja Nordregion (starptautisks izpētes centrs). Specializējusies digitalizācijā, reģionālās un vietējās attīstības kontekstā. Gūta pieredze salīdzinošo pētījumu veikšanā par digitalizāciju un ilgtspējīgu reģionālo attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas kontekstā.
  • Mari Wøien Meijer ir Nordregion pētniece, kuras pārziņā ir nacionālās un reģionālās inovāciju sistēmas Ziemeļvalstīs.

un eksperts no Austrijas:

  • Markus Roth, kurš ir CreativeBITS uzņēmuma īpašnieks un IT konsultants ar specializāciju digitālajā transformācijā un digitālo biznesa moduļu izstrādē. Kā konsultants strādājis ar MVU, iepazīstinot ar digitālo risinājumu iespējām. No 2005.gada līdz 2019.gadam bijis padomdevēju grupā, Federālās digitālo un ekonomikas lietu ministrijā.

Savukārt, KPMG Baltics eksperti (Latvija) veica tādu pašu novērtējumu Spānijā (Granādas reģions) un Portugālē (Penafiel reģions) – papildus sagatavojot ieteikumus un rekomendācijas Latvijai, ar mērķi kā stimulēt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, īstenojot MVU digitālo transformāciju.

Ar ziņojumiem varat iepazīties šeit:

Zemāk esošajā attēlā varat iepazīties ar apkopojumu – VARAM izstrādātajā Latvijas reģionālajā pētījumā identificētās problēmas/barjeras un Salīdzinošajos novērtējumos identificētie ekspertu secinājumi un rekomendācijas:

Ekspertu secinājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “Biznesa vides digitālā transformācija” (DigiBEST) projekts tiek īstenots INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas  ietvaros.