NFI projekts
logo

2016. gada 29. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās vairāku Latvijas un Norvēģijas pašvaldību tikšanās, kuras laikā tika parakstīts apliecinājums par nodomiem sadarboties arī turpmāk.

Sanāksmē piedalījās un savstarpējo sadarbības interesi apliecināja pašvaldību vadītāji un pārstāvji no Spidebergas, Markeras, Aremarkas, Romskogas pašvaldībām Norvēģijā, kā arī Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas pašvaldībām Latvijā. Tāpat sanāksmē piedalījās Norvēģijas vēstniecības Latvijā un VARAM pārstāvji.

Apliecinājums paredz, ka tiks turpinātas diskusijas par sadarbību starp šīm pašvaldībām Latvijā un Norvēģijā saistībā ar pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošanu dažādas jomās: vietējā demokrātija un aktīva jauniešu līdzdalība, uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana, tūrisms, māksla un kultūra, izglītība un skolu sadarbība, projektu īstenošana izmantojot dažādus finanšu rīkus.

attēls

Tikšanās laikā pašvaldību vadītāji pauda vēlmi turpināt jau aizsāktās sadarbības iestrādnes, veidojot tālākas diskusijas par sadarbības iespējām nākotnē dažādās jomās, t.sk. jaunatnes politika, uzņēmējdarbības atbalsts, kultūra, sociālie pakalpojumi, ūdens resursu apsaimniekošana u.c. Plānots, ka šo pašvaldību sadarbība kalpos par labu piemēru citām Latvijas un Norvēģijas pašvaldībām, veicinot jēgpilnu un abpusēji vērtīgu partnerību izveidi, atjaunošanu vai stiprināšanu. Līdz ar to pašvaldības dalās pieredzē, pilnveido savas zināšanas un īsteno kopīgus projektus.

Daudzi no sanāksmē klātesošajiem piedalījušies arī projekta pasākumos, kuri organizēti ar Divpusējās sadarbības fonda atbalstu: 

 

  • 2015.gada maijā tika organizēts Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas seminārs Daugavpilī. Vairāk par pasākumu iespējams uzzināt šeit
  • Savukārt 2015.gada novembrī ar ministrijas atbalstu tika organizēta arī šo septiņu Latvijas pašvaldību vadītāju vizīte uz Norvēģiju, kur pašvaldībām bija iespēja atkārtoti tikties klātienē, kas zināmā mērā ir veicinājuši arī šīs sanāksmes norisi. Vairāk par pasākumu iespējams uzzināt šeit