Fondi un investīcijas
Life programmas Info diena

2021. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00, Zoom platformā notiks LIFE atbalsta vienības organizēts pasākums “LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā”. Tā ietvaros tiks prezentētas jaunākās aktualitātes par gaidāmo uzsaukumu - plānotajiem termiņiem, provizoriskajām atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citiem jaunumiem.

Eiropas Komisija vēl strādā pie jaunās LIFE daudzgadu darba programmas un LIFE Regulas izstrādes, līdz ar to uzsaukums šogad tiks izsludināts vēlāk nekā ierasts. Tomēr, uzsaukums notiks un potenciālie projektu iesniedzēji ir aicināti piedalīties pasākumā, lai uzzinātu par tām izmaiņām, par kurām zinām jau šobrīd.

Pasākuma ietvaros tiks stāstīts arī par to, kā tiek organizēta un nodrošināta LIFE atbalsta vienības darbība pēc CAP LIFE LAT projekta noslēgšanās.

Pēc uzsaukuma izsludināšanas tiks organizēta tradicionālā LIFE info diena, kurā tiks prezentēta pilnvērtīga un daudzpusīga informācija par visām uzsaukuma aktualitātēm. Tomēr, arī šis ieskats gaidāmajā uzsaukumā ļaus jau uzsākt darbu pie projektu pieteikumu izstrādes un labāk sagatavoties gaidāmajam uzsaukumam.

Lai pieteiktu savu dalību pasākumā, līdz 2021. gada 12. aprīlim nepieciešams aizpildīt reģistrācijas anketu šeit.

Pasākuma programma pieejama šeit.

Vairāk informācijas:
Madara Eihe
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
LIFE atbalsta vienība
madara.katrina.eihe@varam.gov.lv
+371 26555261

LIFE ir Eiropas Savienības dabas un vides aizsardzības un klimata pārmaiņu atbalsta programma, ar kuras palīdzību Latvijā ir realizēti daudzi vides kvalitāti uzlabojoši projekti, piemēram, alternatīvās biodegvelas ražošana no zālāju biomasas un meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā.

Ar LIFE programmas atbalstu uzņēmēji var izstrādāt inovatīvus produktus, uzlabot ražošanas kvalitāti un resursu efektivitāti, kā arī aizstāt nevēlamus ķīmiskus savienojumus ar videi draudzīgiem aizvietotājiem savos produktos. Arī pašvaldības var izmantot LIFE sniegto atbalstu, realizējot projektus, kas samazina vides ietekmi uz infrastruktūru, informē sabiedrību, uzlabo tehnoloģiskos procesus pašvaldībā vai risina citas pašvaldībā aktuālas, ar vidi un klimatu saistītas problēmas. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus un valsts iestādes aicinām iepazīties ar iespējām piesaistīt LIFE līdzfinansējumu klimata un vides aizsardzības projektiem.