Preses relīze

Atbilstoši Pasaules Meteoroloģijas organizācijas vadlīnijām “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) uztur meteoroloģiskā monitoringa staciju tīklu – 31 novērojumu stacija, visā Latvijas teritorijā. Lai novērotu lokālas un nereti ekstremālas parādības, ļoti noderīga var būt informācija arī no trešo pušu uzturētām mērierīcēm.

Lai novērtētu sensoru precizitāti, sadarbībā ar LMT un Jelgavas pašvaldību LVĢMC Staļģenes novērojumu stacijā testa režīmā tika uzstādīta meteoroloģisko novērojumu iekārta, kas ar sensoru palīdzību var noteikt virkni dažādu meteoroloģisko raksturlielumu (gaisa un augsnes temperatūru un mitrumu, kā arī vēja stiprumu, virzienu un nokrišņu intensitāti). Šie dati nodoti LVĢMC speciālistiem, lai ilgākā laika periodā veiktu padziļinātu datu analīzi un kvalitātes kontroli, salīdzinot ar LVĢMC veiktajiem novērojumiem. Rezultātā tiks novērtēts šādu mērījumu sniegtais pienesums meteoroloģiskā monitoringa tīkla paplašināšanā.

Mūsdienās laikapstākļu novērošanas mērierīču daudzums strauji pieaug – visas automašīnas ir aprīkotas ar dažādiem sensoriem, ikviens var uzstādīt instrumentu blakus mājai, un arī dažādās jomās, kas atkarīgas no meteoroloģiskajiem apstākļiem, uzņēmumi nereti uzstāda savu novērojumu staciju vai pat staciju tīklu noteiktu laika apstākļu parametru novērošanai. Salīdzinot šādus datus ar profesionāliem un kalibrētiem instrumentiem, visbiežāk tiek konstatētas novirzes, tomēr liels pieejamo novērojumu apjoms ļauj veikt statistiskas korekcijas, tādējādi sniedzot papildu informāciju turpmākai analīzei. Arvien biežāk blīvākā teritoriālā pārklājuma dēļ trešo pušu sensoru mērījumi tiek integrēti arī laikapstākļu modelēšanas procesā un klimata pētījumos, tādējādi nodrošinot iespēju detalizētāk raksturot dažādus lokālus vides procesus.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe
Sabiedrisko attiecību speciālists
Mob. tālr.: + 371 27337797
E-pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv