Dabas aizsardzība Preses relīze

Ministru kabinets 13.jūnija sēdē apstiprināja jaunu Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Izmaiņas skar Līgatnes dabas taku apmeklējumu, pasākumu rīkošanu pārvaldei piederošajās telpās, vides izglītības un citus pakalpojumus.  

Dabas aizsardzības pārvaldes pakalpojumu cenrādis netika pārskatīts 10 gadus. Ņemot vērā, ka noris pastāvīgi uzlabojumi vides izglītības pakalpojuma nodrošināšanā, kā arī augušas pakalpojumu izmaksas, bija nepieciešams paaugstināt maksu noteiktās pozīcijās.   

Līgatnes dabas taku apmeklējumam noteiktas šādas cenas:   

  • bērni (5–18 gadus veci) – 5,00 eiro 

  • studenti, vispārējās un  profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie, kas vecāki par 18 gadiem, pensionāri (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) – 6,00 eiro 

  • pieaugušie – 7,00 eiro 

  • ģimenes biļetes (2 pieaugušie + 2 bērni (5–18 gadus veci) – 19,00 eiro 

Cenrādis nosaka arī maksas atvieglojumus dažāda veida grupām. Piemēram, maksu neiekasē (piemēro 100 % atlaidi) no bērniem, kas nav sasnieguši piecu gadu vecumu; personām, kas pavada bērnus ar invaliditāti vai personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai personas ar I grupas invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti un citām grupām. Savukārt 50 % atlaidi piemēro daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību, un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti.  

Cenrādī norādīti arī vides izglītības pakalpojumi:  

  • pārvaldes speciālista/eksperta konsultācija (mutiska, individuāla) vai rakstveida atzinums – 10,50 eiro 

  • izglītojoša nodarbība/ pārgājiens (grupām ≤ 30 cilvēki, papildus jāsedz arī ieejas maksa maksas objektos) – 10,50 eiro 

  • individuāla tēmas izstrāde nodarbībām vai dabas izglītības nodarbība/lekcija izbraukumā – 10,50 eiro 

Ar pilnu cenrādi, kas iekļauj arī citus pakalpojumus, drīzumā varēs iepazīties šeit.  

Cenrādis ir papildināts arī ar jauniem pakalpojumu veidiem, piemēram, pārvaldes biroja telpu Siguldā, Ķemeros, Salacgrīvā un Ļaudonā īslaicīgai izmantošanai (semināriem, izglītojošiem pasākumiem), stāvlaukumu un elektrības pieslēgumu kempingpiekabei, tirdzniecības vietu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā pārvaldes rīkotu publisku pasākumu laikā, bišu saimju izvietošanu šajā teritorijā, kā arī vides izglītības pakalpojumiem. 

Tirdzniecības vietai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā pārvaldes rīkotu publisku pasākumu laikā izmaksās 13,00 eiro. Bišu saimju izvietošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vienā zemes vienībā valsts zemē, kas atrodas pārvaldes pārvaldīšanā – 10,50 eiro.  

Tiek paredzēta maksa par komerciālu pasākumu organizēšanu pārvaldes turējumā nodotos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpašumos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās brīvā dabā. Maksa tiks piemērota pasākumiem, kuros dalībnieku skaits pārsniedz 100.. Līdz ar to citu personu īpašumos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piemēram, dabas parkos, aizsargājamos ainavu apvidos, komerciālo pasākumu rīkošana organizējama saskaņā ar vienošanos ar konkrēto zemes īpašnieku, ievērojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas regulējumu dabas vērtību saglabāšanai. Pasākumu organizatoru ievērībai – Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja publisku pasākumu organizēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja  atļaujas saņemšana ir noteikta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Ministru kabineta noteikumos, ir bez maksas. Maksa ir noteikta par komerciālu pasākumu rīkošanu Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos valsts īpašumos. Ar komerciāliem pasākumiem šī cenrāža kontekstā tiek domāti tādi pasākumi, ar kuriem tiek gūta peļņa. Pasākumu organizatorus jautājumu gadījumā aicina sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi.  

Ieviestā nodeva ir paredzēta apsaimniekošanas un dabas atjaunošanas pasākumiem, lai novērstu lielo pasākumu negatīvo ietekmi un atjaunotu un pilnveidotu infrastruktūru.