Ministre Preses relīze
Ministre Inga Bērziņa un Valsts prezidents E. Rinkēvičs

28. februārī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministri Ingu Bērziņu, lai pārrunātu reģionālās politikas, tostarp skolu tīkla Latvijas reģionos jautājumu, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu un līdzšinējo pašvaldību darbu pie civilās aizsardzības plānu izstrādes un ieviešanas praksē. Tāpat puses apsprieda Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvas, kas ir VARAM kompetences jautājumos. Proti, grozījumus likumā “Par valsts noslēpumu” un Pašvaldību likumā par pielaižu nepieciešamību pašvaldības domes priekšsēdētājam un vietniekam, kā arī pašvaldības izpilddirektoram un vietniekam.

Tikšanās laikā Valsts prezidents pauda pārliecību, ka ir nepieciešams kopējs redzējums par to, kā attīstīsies iedzīvotājiem reģionos pieejamie pakalpojumi un kā tos finansēs. Piemēram, skolu tīkla sakārtošana ir cieši saistīta ar citu reģionālo pakalpojumu attīstību un pieejamību (pārvadājumi, ceļu kvalitāte u.c.), pašvaldību finanšu stabilitāti, kā arī atbalsta pasākumiem no valsts puses pārmaiņu sekmīgai īstenošanai. Šī un citas pārmaiņas jābalsta datos par to, kāda būs reģionu nākotnes attīstība un attiecīgi arī vajadzības.

28.02.2024. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu