Pašvaldības Preses relīzes
Artūrs Toms Plešs

Rīga, 2021. gada 7. aprīlī – Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs darba vizītē devās uz Babītes novadu, lai ar novada domes priekšsēdētāju Aivaru Osīti apspriestu vairākus ministrijai un pašvaldībai aktuālus jautājumus, tai skaitā dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem (BNA).

Ministrs Plešs: “Reģionālo vizīšu laikā ir iespējams veidot ciešāku dialogu ar pašvaldībām, detalizētāk izzināt iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām svarīgus jautājumus. Tā ir iespēja veidot ciešāku sadarbību, tādēļ Covid-19 izplatības mazināšanas ierobežojumu robežās plānoju apmeklēt vairākas pašvaldības, lai gan paustu atbalstu dažādu iniciatīvu realizēšanai, gan īstenotu pašvaldību pārraudzības funkciju klātienē.”

Ministrijai īpaši aktuāls ir jautājums par dalītās atkritumu vākšanas sistēmas nodrošināšanu bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem Pierīgas pašvaldībās. Ministrs tikšanās laikā uzteica Babītes novada īstenoto pieeju novada iedzīvotāju informēšanā par BNA, vienlaikus norādot, ka liels darbs vēl priekšā, jo, lai pilnvērtīgi īstenotu dalītās atkritumu vākšanas sistēmu, nepieciešams apzināt trūkumus esošajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un attiecīgi rīkoties. Artūrs Toms Plešs norādīja, ka atkritumu dalīta vākšana būs ne vien ieguvums sakoptākas vides jomā un, atkritumus pārstrādājot, radīs jaunas tautsaimniecības nozares un darba vietas, bet arī ļaus mājsaimniecībām samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu.

Vizītes dienaskārtībā tika izskatīts arī jautājums par ūdenssaimniecības pakalpojuma organizēšanu un tā pieejamību atsevišķos ciematos, kas daļēji sasaucas ar VARAM šā gada 17. marta lūgumu Babītes novada domei informēt ministriju par veikto un plānoto rīcību, lai novērstu pārkāpumus SIA “Babītes Siltums”, kas identificēti pašvaldības pasūtītājā auditā par kapitālsabiedrības darbību 2017.-2019. gadā. Ministrs saņēma progresa izklāstu, taču vienlaikus norādīja, ka līdz 17. aprīlim ministrija sagaida oficiālu atzinumu un rīcības plānu auditoru ieteikumu ieviešanā. Plešs uzsvēra, ka Babītes novada iniciētā revīzija pašvaldības kapitālsabiedrībā esot labs signāls ne vien Babītes iedzīvotāju un komersantu priekšā, bet arī piemērs citām pašvaldībām, kā veiksmīgi sakārtot saimniekošanu un īstenot caurskatāmu praksi pašvaldībai piederošu uzņēmumu pārraudzībā.

Tikšanās laikā ministrs arī uzklausīja novada domes pārstāvju redzējumu saistībā ar Babītes ezera uzmērīšanas un apsaimniekošanas plāna izstrādes gaitu, kas vienlaikus paredz labiekārtot dabas liegumā esošās teritorijas un gādāt par biotopu un apkārtējās vides aizsardzību. Ministrs uzsver, ka jāatrod piemērots veids, kā sabalansēt ekonomisko attīstību, piemēram, dabas tūrismu ar rūpēm par vidi. Ministrs uzteica Babītes novada līdzšinējo praksi un iedrošina arī turpmāk risināt jautājumus ekspertu līmenī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un tās pakļautības iestādēm, tostarp ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienestu, jo Babītes ezers ir noteikts kā īpaši aizsargājama dabas teritorija un pieprasa rūpīgu pieeju šādu un līdzīgu jautājumu risināšanā.

Tiekoties ar novada domes priekšsēdētāju Aivaru Osīti un pašvaldības pārstāvjiem, ministrs pārrunāja arī pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību, uz ko var pretendēt, pašvaldībai iesniedzot projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā ekonomikas atveseļošanas plānā, kur būtiska nozīme ir pašvaldību aizdevumu programmai investīciju projektiem.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ministrs plāno doties vairākās reģionālās vizītēs, lai pārrunātu gan ministrijai, gan pašvaldībām būtiskus jautājumus, tostarp jauno Pašvaldību likumu un administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, kas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.

Informāciju sagatavoja:
Miks Strazdiņš
Ministra padomnieks komunikācijas jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026430, 20121021
e-pasts: miks.strazdins@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv