Preses relīze

2022. gada 27. jūlijs, Rīga – Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka AS “Sadales tīkls” grasās doties reidos uz mājsaimniecībām, kas uzstādījušas saules paneļus, Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs aicina uzņēmumu pārdomāt retoriku un darba metodes, lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas kontroli un sekmīgu tās darbību.  

Ministrs Plešs: “Laikā, kad iedzīvotājiem nepieciešams atbalsts, lai samazinātu rēķinus, pārejot uz daudz plašāku saules paneļu izmantošanu, draudi ar došanos reidos ir visai ačgārns veids, kā esošajos ģeopolitiskajos apstākļos iedrošināt cilvēkus izmantot zaļu un drošu enerģiju. Turpretī pieeja, kas vērsta uz sadarbību – konsultējot, skaidrojot, atbalstot – nāks par labu mūsu visu centieniem veicināt enerģētisko neatkarību un ilgtermiņā atteikties no Krievijas fosilajiem resursiem, kas diemžēl joprojām tiek izmantoti, lai apsildītu mūsu mājas un uzlādētu mūsu ierīces. Konstatējot problēmas tīkla jaudā, aicinu “Sadales tīklu” izvēlēties tādus iedzīvotāju informēšanas, kā arī kontroles veidus, kas veicinātu godprātīgus iedzīvotājus uzstādīt saules paneļus un kas preventīvi iesaistītu komersantus problēmu novēršanā. Ticu, ka “Sadales tīkls” arī paralēli domā, ka attīstīt sistēmu, lai tā spētu uzņemt vairāk atjaunojamās elektroenerģijas jaudas kopējā tīklā.”

Šobrīd veiksmīgi jau ir uzstādītas saules elektrostacijas gandrīz 1050 mājsaimniecībās visā Latvijas teritorijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta programma ir veidota, lai nodrošinātu enerģiju mājsaimniecību pašpatēriņa vajadzībām; kā arī lai ļautu uzstādīt enerģijas ražošanas iekārtas pēc iespējas plašākam mājsaimniecību skaitam ar pēc iespējas atbilstošāku ražošanas jaudu apmēru salīdzinājumā ar patēriņu. Tūlītējs elektroenerģijas pašpatēriņš ir ekonomiski izdevīgākais elektroenerģijas ražošanas veids konkrētajam lietotājam – iedzīvotājam, elektroenerģijas sistēmai un sabiedrībai.

Vienlaikus iedzīvotājs (finansējuma saņēmējs) ir atbildīgs par savu izvēli, iegādājoties enerģiju ražojošās iekārtas, un tās lietošanu atbilstoši noteiktajām prasībām. Jāmin, ka esošā tiesību aktu sistēma skaidri reglamentē gan uzņēmumu izveidošanas, darbības un uzraudzības kārtību, gan to, kā iedzīvotājiem jārīkojas, ja tiek konstatēti pārkāpumi saistībā ar nekvalitatīvu iekārtu tirdzniecību un uzstādīšanu. VARAM arī neuzskata, ka ministrijai būtu korekti uzņemties lomu tirgus regulācijā.

Ministrija informē, ka nosacījumi ir savstarpēji saskaņoti gan VARAM, gan Ekonomikas ministrijas atbalsta programmās un to izstrādes laikā tika izvērtēts arī sistēmas operatora sniegtais viedoklis.  

 

Informāciju sagatavoja: 

Miks Strazdiņš 
Ministra padomnieks sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026430, 20121021 
e-pasts: miks.strazdins@varam.gov.lv  
www.varam.gov.lv