Preses relīze
Matiass Kormans un Artūrs Toms Plešs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!), šodien attālināti tiekoties ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvjiem, pārrunāja organizācijas sagatavotā Ekonomikas pārskata par Latviju projektu un tajā iekļautos ieteikumus klimata un vides politikas, kā arī digitālās transformācijas un reģionālās attīstības kontekstā. No OECD puses sarunu vadīja Ekonomikas departamenta direktors Álvaro Santos Pereira.

OECD Ekonomiskais pārskats ir neatkarīga, uz faktiem balstīta analīze par Latvijas tautsaimniecības attīstību un reformu īstenošanas progresu. OECD Ekonomikas pārskats tiek izstrādāts reizi divos gados. Pārskats ietver secinājumus un rekomendācijas Latvijai, kas kalpo par kvalitatīvu un labu “rokasgrāmatu” politikas veidotājiem, un 2021. gada pārskata rezultātu izskatīšana un izvērtēšana paredzēta šī gada 13. decembrī.

Ministrs Plešs (A/P!): “OECD ir nozīmīgs Latvijas partneris, un šī sadarbība veicina kā mūsu, tā pārējo organizācijas dalībvalstu ilgtspējīgu attīstību. OECD pārstāvji Ekonomikas pārskata ietvaros snieguši savu redzējumu par dažādiem šobrīd aktuāliem jautājumiem, tai skaitā arī par paredzamajiem uzlabojumiem, kas gaidāmi pēc pašvaldību reformas stāšanās spēkā. Turklāt, būtiski ir tas, ka starptautisko ekspertu atzinumi lielā mērā iet roku rokā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenoto politiku un jau iesāktajām rīcībām iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kas pēc būtības ir šīs sadarbības pamatā. Izaicinājumu, protams, netrūkst, taču arī pēc tikšanās ar OECD pārstāvjiem esmu pārliecināts, ka esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu ambiciozos mērķus kā klimata, tā digitālās dienaskārtības un reģionālās attīstības kontekstā.”

Ministrs tikšanās laikā uzsvēra vairākas iedzīvotājiem būtiskas iniciatīvas, kas valstī tiek īstenotas ar ministrijas atbalstu un ir saistītas ar OECD ekspertu sniegtajām rekomendācijām ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības veicināšanā; tostarp mājokļu fonda modernizāciju reģionos, ēku energoefektivitātes palielināšanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu, kā arī vides piesārņojuma mazināšanu un atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat sarunas laikā tika pārrunāti aspekti, kas saistīti ar transporta sektora “zaļināšanu”, atjaunojamo energoresursu lomu ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu un pasākumiem, kas mērķēti, lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes.

Jāatzīmē, ka klimata pārmaiņas nenoliedzami ir viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem, un globālās sasilšanas radīto seku mazināšana ir arī Latvijas nacionālo prioritāšu augšgalā, tādēļ tikšanās laikā pārrunāti arī Latvijas mērķi un prioritātes Apvienoto Nāciju Klimata pārmaiņu konferencē (COP26), kas no 31. oktobra līdz 12. novembrim norisināsies Glāzgovā.

Kā ziņots iepriekš, 2021. gada 22. septembrī ministrs Plešs darba vizītes ietvaros Parīzē tikās ar OECD ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann, attēlā) un pārrunāja būtiskas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aktualitātes; tai skaitā Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnēs izvirzītos mērķus 2027. gadam, kā arī zaļāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstību, īpaši ņemot vērā, ka digitālā ekonomika ir parādījusi zaļās transformācijas nozīmi un tās lomu klimata un vides jautājumu risināšanā.