Juris Pūce ar NVO pārstāvjiem pārrunā jauno Pašvaldību likumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce(AP!) tikās ar nevalstisko organizāciju apvienības “Latvijas Pilsoniskā alianse” un domnīcas “Providus” pārstāvjiem, lai runātu par ministrijas darbu jaunā Pašvaldību likuma izstrādē un mehānismiem jaunajā likumā paredzēt iespējas pašvaldību darbā un lēmumu pieņemšanā vairāk iesaistīt vietējos iedzīvotājus. Ministrijas pārstāvji ar nevalstisko organizāciju ekspertiem šodien pārrunāja likumprojektā iekļautās normas par publiskām apspriešanām, kolektīviem iesniegumiem, iedzīvotāju valdēm un sabiedrības informēšanu. 

Ministrs Pūce: “Ministrija, strādājot pie jaunā Pašvaldību likuma, ir izvirzījusi virkni prioritāšu, kur pilsoniskai sabiedrībai tiek nodrošinātas plašas iespējas iesaistīties pašvaldību darbā un lēmumu pieņemšanā. Nevalstisko organizāciju iesaiste likumprojekta izstrādes gaitā sniegusi vērtīgu redzējumu par labākiem sabiedrības līdzdalības modeļiem pašvaldībās.”

Ministrija šobrīd aktīvi strādā pie jaunā Pašvaldību likuma. Likumprojekta izstrādes gaitā tika organizētas darba grupas par sabiedrības līdzdalību pašvaldību darbā, kurās piedalījās arī dažādu nevalstisko organizāciju(NVO) pārstāvji un sniedza savus komentārus un ieteikumus, kā uzlabot pašvaldību darbu un aktīvāk lēmumu pieņemšanā iesaistīt vietējos iedzīvotājus. “Providus” un “Latvijas Pilsoniskā alianse” eksperti sniedza vērtīgus ieteikumus, tostarp saistībā ar līdzdalības budžetu, kur “Providus” apjomīgā pētījumā sagatavoja citu valstu pieredzes apkopojumu līdzdalības budžeta ieviešanā un īstenošanā.  Ministrijas un organizāciju pārstāvji sprieda kā labāk nostiprināt atklātības principu ievērošanu domes darbā. Ministrija, tostarp pēc diskusijām ar NVO,  jaunajā likumprojektā ir iekļāvusi prasību, ka komiteju, komisiju un padomju sēdes ir atklātas un to dienaskārtība ir pieejama pašvaldību mājāslapās. Tika ņemti vērā arī “Providus” un “Latvijas Pilsoniskā alianse” ieteikumi par publiskajām apspriešanām un kolektīviem iesniegumiem.

Ministrijas pārstāvji pateicās organizācijām par viņu darbu un ieteikumiem, kā arī aicināja uz turpmāku sadarbību likumprojekta izstrādē, tostarp savu viedokli paužot arī likuma izskatīšanas laikā Saeimas atbildīgajā komisijā, argumentējot nepieciešamību pēc aktīvākas iedzīvotāju iesaistes pašvaldību darbā.

Savukārt “Providus” un “Latvijas Pilsoniskā Alianse” pārstāvji atzina, ka jaunais likums ir nepieciešams un bija gandarīti, ka likumprojekta  apspriešanai ir atvēlēts pietiekams laiks dažādu viedokļu un ierosinājumu uzklausīšanai.

Kopš likuma “Par pašvaldībām” pieņemšanas 1994. gadā ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts pārvaldē kopumā, kas neizbēgami rada nepieciešamību pēc izmaiņām pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā. Izstrādājot jauno Pašvaldību likumu, ministrija novērsusi pastāvošas nepilnības un pretrunas, kas identificētas, iesaistot, jomas pārstāvjus un citas ministrijas, kā arī izvirzījusi mērķi nodrošināt laikmetīgu pārvaldību, stimulējot tālāku demokratizāciju, nodalot lēmējvaru no izpildvaras, samazinot varas koncentrāciju un vairojot vietējās sabiedrības regulāru līdzdalību.

Kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām paredzēta līdzdalības budžeta ieviešana, tādējādi nodrošinot demokrātisku procesu, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos. Tas veicinās iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību, savstarpēju uzticību un pilnvērtīgu un mērķtiecīgu sadarbību.

Likumprojektā iecerēts ieviest prasību pašvaldībās nodrošināt iedzīvotāju valdi, lai uzturētu dialogu starp iedzīvotājiem un domi. Tāpat likumā paredzēts arī noteikt iespēju pašvaldības iedzīvotājiem iesniegt domei kolektīvo iesniegumu.

No rītdienas VARAM aicina iedzīvotājus piedalīties jaunā Pašvaldību likuma apspriešanā, sniedzot savus priekšlikumus. Ar likumprojektu no rītdienas ikviens interesents varēs iepazīties VARAM tīmekļvietnē. 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv