Ministrs Pašvaldības Preses relīzes
Mikrofons

Šodien, 27. martā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks Rīgas pilī tiekas ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un pašvaldību vadītājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pašvaldībās un kopīgu sarunu ceļā, meklētu risinājumus attīstībai svarīgās jomās.

Tikšanās laikā izskatīs jautājumus, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu, konkrēti, pārrunās pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un tautsaimniecības izaugsmi novados. Pašvaldību vadītāji diskusijai pieteiks būtiskus jautājumus, kas skar drošības stiprināšanu – enerģētiku un civilo aizsardzību. Ar mērķi vienoties par kopīgu skatījumu, dienas kārtībā pieteikts jautājumu par izglītību un skolu tīklu.

Pasākumu ar uzrunu atklās Valsts prezidents Egila Levits un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. Ministrs Sprindžuks izklāstīs redzējumu par plānošanas reģionu lomu.