Preses relīze Reģionālā attīstība
foto_!

Rīga, 2023.gada 27.jūnijs - Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, kas paredz risinājumus remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai 2024. gadā un turpmāk, veicinot uzņēmējdarbību reģionos.

Ministrs Māris Sprindžuks:Reģionālajā attīstībā izšķiroša loma ir uzņēmējdarbības videi, jo tā sniedz nodarbinātības iespējas un līdz ar to labklājību reģionu iedzīvotājiem, veidojot labvēlīgu vidi un dodot iespēju diasporas pārstāvjiem atgriezties no ārzemēm un veidot dzīvi Latvijā. Remigrācijas politikā arvien lielāka loma ir pašvaldībām, galvenokārt pateicoties tam, ka pašvaldībām ir bijusi iespēja pieteikties un izmantot VARAM nodrošināto finansējumu remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai. Uzņēmējdarbības atbalsts ir vērtīgs instruments, kas tiešā veidā mērķēts uz cilvēkresursu piesaisti reģioniem.”

Paredzēts, ka turpmāk uzņēmējdarbības atbalsta īstenošanai ar plānošanas reģionu starpniecību varēs pieteikties pašvaldības, kuras organizē grantu konkursus. Pašvaldības atbalstu piešķirs uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas un jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem.

Kopējais plānotais valsts budžeta finansējums uzņēmējdarbības atbalsta īstenošanai šī pasākuma ietvaros ir 400 000 eiro jeb 80 000 eiro katrā plānošanas reģionā viena gada ietvaros.  Bet trīs gadu periodā finansējums provizoriski varētu sasniegt 6 000 000 eiro.

VARAM izstrādājusi kritērijus, pēc kuriem vadoties, plānošanas reģioni noteiks, kuras pašvaldības varēs saņemt uzņēmējdarbības atbalstu. Starp tiem paredzēts, ka jāizpildās vismaz vienam no kritērijiem: pašvaldībai jānodrošina vismaz viena remigranta dibināta uzņēmuma izveide uz 8000 eiro valsts budžeta finansējuma vai vismaz vienas darbavietas izveide remigrantam uz 8000 eiro valsts budžeta finansējuma.

Lai nodrošinātu projektu ilgtspēju, nepieciešams piesaistīt arī privāto līdzfinansējumu (uzņēmēja ieguldījums), kur apjomu nosaka plānošanas reģions.

Plānošanas reģioniem sadarbībā ar VARAM atbilstoši šajā informatīvajā ziņojumā minētajiem kritērijiem ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā jāorganizē konkursu, lai noteiktu pašvaldības, kuras īstenos uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu 2024.-2026. gadā.