2018. gada 7. augustā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" koncepcijas projektu", kas paredz pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai un atbalstu vēsturiski piesārņotu vietu sanācijai.

Klimata pārmaiņas ir viens no izaicinājumiem, kas ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Eiropā un Latvijā, tās ietekmē sabiedrības ilgtspējību, ekonomiskās izaugsmes potenciālu, ekosistēmu stāvokli, kā arī dzīves kvalitāti.

Programmas ietvaros plānots īstenot divus iepriekš noteiktos projektus un organizēt atklāto konkursu. Iepriekš noteiktos projektus īstenos VARAM un Zemkopības ministrija, piesaistot Latvijas un Norvēģijas projektu partnerus. Ar projektu aktivitātēm tiks stiprināta klimata politika, veikta nozaru politikas pielāgošana, lai citas nozares to politiku veidošanas procesā būtu labāk informētas un uzņemtos atbildību par to radītajām SEG emisijām un CO2 piesaisti, kā arī būtu zinošas par klimata pārmaiņu radīto ietekmi un spētu samazināt klimata pārmaiņu radītos riskus. Tāpat tiks uzlabota ar klimatu saistītā informācija par augsni, izstrādāta datubāze un kartes, tiks veicināta ilgtspējīga augsnes pārvaldība, kā arī nodrošināta kvalitatīva informācija emisiju aprēķinu veikšanai. Atklātā projektu konkursa ietvaros plānots atbalstīt vismaz 3 projektus, kuru mērķis ir veikt vēsturiski piesārņotu vietu sanāciju,  samazinot piesārņoto vietu radīto risku videi un cilvēku veselībai.

Ar Ministru kabineta 2018. gada 8. augusta rīkojumu Nr. 368 "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" koncepcijas projektu" tika atbalstīta turpmāka programmas virzība iesniegšanai Norvēģijas Ārlietu ministrijā. VARAM noteikta par atbildīgo institūciju programmas ieviešanā. Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2019. gada 2.pusgadā.

Programmas ieviešanas laiks – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Programmas kopējais finansējums – 16 470 588 euro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 85 % jeb 14 000 000 euro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % jeb 2 470 588 euro.

Ar Ministru kabineta atbalstīto programmas koncepcijas projektu, tostarp iepriekš noteikto projektu un atklātā konkursa aprakstu, programmas mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460976

Attēls