Fondi un investīcijas Preses relīze

2024. gada 9. jūlijā Ministru kabinetā apstiprināts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts* par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu nacionālo parku (Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas) dabas centru infrastruktūras pilnveidei un attīstībai. 

"Šis finansējums ļaus mums būtiski uzlabot nacionālo parku dabas centru infrastruktūru, sniedzot sabiedrībai modernu un izglītojošu vidi, kurā iepazīt un gūt izpratni par dabas vērtībām un vides procesiem," norāda viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa. 

Pasākuma mērķis ir sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības un klimata jautājumiem, kā arī vispārējām vides procesu norisēm, uzlabojot sabiedrības vides apziņu. Tiks veikti ieguldījumi infrastruktūras attīstībā, nodrošinot dabas centrus ar mūsdienīgu saturu un metodēm, reprezentējot konkrētā dabas parka vērtības. 

Papildus katrā no dabas centriem tiks sniegtas pamatiemaņas un zināšanas atbildīgam dabas teritoriju apmeklējumam par cilvēka un dabas mijiedarbību, iedvesmojot apzinātai dabas izziņai un ilgtspējīgai rīcībai. 

Pieejamais ERAF finansējums ir 8,14 milj. eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – vismaz 1,44 milj. eiro. 

Pasākums tiks īstenots ierobežotas atlases veidā, kā projekta iesniedzēju nosakot Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), lai īstenotu pārvaldei deleģēto uzdevumu - sabiedrības izglītošanu dabas aizsardzības jomā. DAP ir nacionālo dabas parku un īpaši aizsargājamu dabas teritoriju pārvaldītājs un īsteno Dabas izglītības attīstības koncepciju 2021. – 2030. gadam. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā atbalstu plānots sniegt četriem dabas un vides izglītības centriem sasniedzot vismaz 201 tūkst. apmeklētāju projektu pēcuzraudzības pirmajā gadā. 

Projekta iesniegumu atlasi un īstenošanas uzraudzību nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekts jāīsteno līdz 2029.gada beigām. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

 
*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai”