Natura plakāts

 Dabas aizsardzības pārvalde, atzīmējot 20. gadadienu, kopš Latvija pievienojās Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklam Natura 2000, uzsāk sabiedrības iesaistes kampaņu “Natura 2000 – Latvijas dabas dižvietas”. Pārvalde aicina ikvienu iepazīt mūsu dabas dižvietas tiešsaistē, apmeklēt tās dabā, fiksēt fotomirkļos un piedalīties konkursā. Kampaņas atklāšana notiks Natura 2000 dienā Siguldā 21. maijā, savukārt uzņēmumi šogad tiks aicināti kļūt par Natura 2000 teritoriju “krustvecākiem”. 

“Norises Latvijas dabā veido nozīmīgu mūsu nācijas identitātes daļu. Aizsargājot dabas dižvietas, mēs rūpējamies kā par vides ilgtspēju, tā arī latviskās identitātes kopšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Aicinu ikvienu izmantot lieliskās rekreācijas iespējas, ko piedāvā Natura 2000 teritorijas, un apceļot tās! Dabas aizsardzības pārvalde, izveidojot un uzturot plašu infrastruktūras tīklu dabā, ir parūpējusies, lai apmeklētājiem ir pieejamas Natura 2000 teritorijas​​. Jāatminas, ka šīs dabas teritorijas ir paredzētas retu un apdraudētu dabas vērtību aizsardzībai un tāpēc tajās pret dabu ir jāizturas īpaši saudzīgi,” uzsver Andris Širovs, pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs. 

Par godu Natura 2000 Latvijā 20. gadadienai pārvalde izsludina fotokonkursu “Natura 2000 – Latvijas dabas dižvietas”. Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesniedzot vismaz vienu fotogrāfiju. Iesniegtos darbus vērtēs profesionāla žūrija. Labākās aizsargājamo teritoriju bildes tiks izmantotas Natura 2000 grāmatžurnāla izveidē, kā arī īpašā pārvaldes sienas kalendārā 2025. gadam. Papildu informācija par fotokonkursu pieejam​​a vietnes ​​www.tiekamiesdaba.lv/ sadaļā Kampaņa ”Natura 2000 - Latvijas dabas dižvietas”. Vietnē ir apkopota arī informācija par tām Natura 2000 teritorijām Latvijā, kurās izveidota dabas tūrisma infrastruktūra un kuras ir ērti pieejamas apmeklējumam un dabas vērtību iepazīšanai. Vietnē sniegta plaša informācija par dabas vērtībām katrā teritorijā, kā arī būs pieejama rakstu sērija par Natura 2000 nozīmi Latvijā. 

Sabiedrības iesaistes kampaņa “Natura 2000 – Latvijas dabas dižvietas” tiks atklāta Siguldā šī gada 21. maijā, kad Eiropā atzīmē Natura 2000 dienu. Natura 2000 dienā notiks skolu dabas spēles “Izzini Gaujas Nacionālo parku”, viktorīna “Natura 2000”, radošās darbnīcas, aktivitātes pārvaldes mobilajā dabas klasē un kopīgs pikniks, bet labākajiem spēļu un viktorīnas dalībniekiem tiks nodrošinātas aizraujošas balvas. 

Kampaņā ikvienam uzņēmumam jau šovasar tiks piedāvāta iespēja uzņemties ilgtermiņa rūpes par lielāku vai mazāku īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai tās daļu un kļūt par Natura 2000 teritoriju “krustvecākiem”. Informācija par šo aktivitāti vēl sekos.  

Īstenojot Eiropas Savienības Biotopu direktīvu, Natura 2000 teritoriju tīkla izveide Latvijā pirms 20 gadiem spēlējusi izšķirošu lomu, lai saglabātu Latvijas dabu un tās daudzveidību. Dalība Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā ļāvusi piesaistīt Eiropas Komisijas vides un klimata programmu finansējumu, atjaunojot un saglabājot tādas dabas vērtības kā bioloģiski vērtīgi zālāji, upju straujteces, mitrāji, palienes un meži. Pateicoties piesaistītajam starptautiskajam finansējumam, īstenots vēsturiski lielākais dabas vērtību inventarizācijas projekts valstī – “Dabas skaitīšana”, – kas aktualizējis izaicinājumus dabas vērtību aizsardzībai. Savukārt pārvaldes izveidotā dabas tūrisma infrastruktūra un dabas izglītības centri veicina sabiedrības izpratni par dabu un tās aizsardzības nozīmi.  

Pārvalde pastāvīgi strādā, lai tūrisma attīstība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās būtu ilgtspējīga. Piemēram, Ķemeru Nacionālajam parkam jau trešo reizi piešķirts Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas apliecinājums. Starp pazīstamākajām Natura 2000 aizsargājamajām teritorijām Latvijā minami Gaujas, Slīteres, Rāznas un Ķemeru Nacionālie parki, kā arī Moricsalas un Teiču dabas rezervāti. 

Plašāka informācija: 

Anda Zakenfelde 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
LIFE integrētā projekta LatViaNature 
Komunikācijas vadītāja 
Tālrunis: +371 26539348 
E-pasts:
anda.zakenfelde@daba.gov.lv   

www.daba.gov.lv