Fondi un investīcijas Preses relīze

2021.gada 2.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistē organizēja Eiropas Savienības (ES) fondu reģionālās attīstības jomas semināru ciklu, ar mērķi iepazīstināt Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvjus ar ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieguldījumu rezultātiem reģionālajā attīstībā.

Seminārā tika sniegts ieskats par aktualitātēm un pieejamām investīcijām reģionālās attīstības jomā pašvaldībām jaunajā ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Ar pašvaldību pārstāvjiem tika diskutēts par līdzšinējo pieredzi projektu ieviešanā, kā arī jaunām investīciju idejām, priekšnosacījumiem un izaicinājumiem.

Pirmajā semināra daļā “Pieredze Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda investīciju reģionālās attīstības jomā īstenošanā” VARAM un Centrālās finanšu līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvji pasākuma dalībniekiem sniedza ieskatu par reģionālās attīstības jomas investīciju īstenošanas progresu un sasniedzamajiem rādītājiem līdz 2023.gadam, izaicinājumiem un aktuālajiem jautājumiem projektu ieviešanā, kā arī tika aplūkoti piemēri uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās. Noslēgumā notika diskusiju daļa ar plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvjiem par pieredzi projektu ieviešanā, ieteikumiem uz nākamo plānošanas periodu un citiem pašvaldībām aktuāliem jautājumiem. Semināra prezentācijas pieejamas šeit

Savukārt otrajā semināra daļā “Pašvaldību investīciju iespējas: Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam  plānošanas periods reģionālās attīstības veicināšanai’’ pasākuma dalībniekiem VARAM pārstāvji sniedza ieskatu par aktualitātēm reģionālās attīstības jomā, horizontālajiem nosacījumiem, kā arī ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā plānotajām investīcijām pašvaldībām un to ieviešanas laika grafiku. Noslēgumā notika diskusija par jaunā plānošanas perioda idejām un priekšnosacījumiem, kā arī izaicinājumiem horizontālo nosacījumu ieviešanā. Semināra prezentācijas pieejamas šeit

ES fondu logo