koku galotnes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē video par Norvēģijas granta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” atklātā konkursa projektu iesniegumu prasībām.

Atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projekta iesnieguma iesniedzējiem ir sagatavots informatīvs video, lai palīdzētu sekmīgi piedalīties atklātajā konkursā un pretendēt uz Norvēģijas granta atbalstu sanācijas projekta īstenošanai. 

Informatīvajā video uzzini par atklātā konkursa nosacījumiem, projektu iesniegumu sagatavošanu un citām prasībām. Projekta iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 7. decembrim. 

Interesenti aicināti iepazīties ar detalizētāku informāciju par atklāto konkursu un noskatīties video par projekta iesnieguma prasībām šeit.