Projekta_Ceļojums_kopienu_attīstībā_dalībnieku_kopbilde

Noslēdzies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēto semināru  – darbnīcu cikls ‘’Ceļojums kopienu attīstībā’’, kas septembrī notika Vecstāmerienā, Jaunaucē, Gārsenē un Jūrmalā.

Semināri tika organizēti ar mērķi iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties teritorijas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi un iesaistes iespējām. Tāpat semināros tika sniegti ieteikumi kopienu attīstības plānu izstrādei un īstenošanai, informējot par atbalsta mehānismiem, tai skaitā līdzdalības budžetu.

Semināros tika apspriestas VARAM vadībā izstrādātās kopienu attīstības plānošanas vadlīnijas. Šobrīd vadlīnijas tiek papildinātas, ņemot vērā semināru dalībnieku komentārus un ieteikumus, kas radušies pēc to praktiskas pielietošanas grupu darba laikā. Semināru dalībnieku izstrādātie kopienu attīstības plāni bija ļoti daudzveidīgi – sākot no Raiņa ielas Krāslavā labiekārtošanas, līdz pat plānam visas Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Semināra dalībniekiem tika piedāvātas iedvesmojošas tematiskas lekcijas. Lektori – Jānis Ķīnasts, Marika Rudzīte-Griķe, Vilis Brūveris un Vita Brakovska – sniedza ieskatu no savas pieredzes par drosmi uzsākt darboties savas kopienas labā, rīkiem, kā iesaistīt līdziedzīvotājus, iespējām piesaistīt resursus projekta realizācijai, kā arī veiksmīgas komunikācijas pamatprincipiem.

Semināru noslēgumos tika veicināta pieredzes apmaiņa dalībnieku vidū, daloties ar līdzšinējo pieredzi kopienu attīstības kontekstā, tādējādi atspoguļojot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas nozīmi. 

Turpinot projekta Coast4us (‘’Piekraste mums’’) iesākto Latvijas teritorijā, novembrī tiek plānota nacionālā konference, kurā tiks prezentētas kopienu attīstības plānošanas vadlīnijas un sniegta informācija par projekta rezultātiem.

Semināru cikls tika finansēts no INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014. – 2020. gadam programmas projekta Coast4us (“Piekraste mums”).

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv