NFI projekts
logo

Lai nodrošinātu sekmīgu aktivitāšu noslēgšanu, kā arī īstenotu papildus aktivitātes, projekta īstenošanas termiņš pagarināts par 7 mēnešiem, tādējādi projekta noslēgšana paredzēta līdz š.g. 30.novembrim. 

Projekta pagarinājuma laikā tiks noslēgts darbs pie jau sākotnēji plānoto aktivitāšu izpildes, kā arī īstenotas sekojošas papildus aktivitātes:

  • Organizēta Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometne - vasaras skola, kuras ideja ir balstīta uz projekta vidus posma konferences diskusiju grupu rezultātiem par aktuālajām pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanas pasākumu vajadzībām;
  • Sagatavots pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem; 
  • Sagatavots audiovizuālais materiāls par projekta rezultātiem (video).

 

Projekta noslēguma konference tiek plānota 2016.gada rudenī, kas tiks organizēta sadarbībā ar projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, vecinot projektu sinerģiju