pārgājiena apavi

Lai saudzētu unikālas dabas vērtības, Krustkalnu dabas rezervātā atļauts uzturēties tikai Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) darbinieku pavadībā, tādēļ pārvalde no maija līdz oktobrim organizē piecus pārgājienus rezervāta teritorijā, kuros interesenti var piedalīties, savlaicīgi piesakoties.

Pārgājieni pārvaldes darbinieku pavadībā notiks 5. un 18. maijā, 31. augustā, 21. septembrī un 12. oktobrī. Katrā grupā var pieteikties ne vairāk kā 15 dalībnieku. Skolēnu grupas iespējams pieteikt ārpus šiem noteiktajiem datumiem, iepriekš sazinoties un vienojoties par iespējamajiem datumiem.

Krustkalnu dabas rezervāta iepazīšana notiek Krākas avotu takā. Tā ir teju divus km gara, un tās veikšanai jāatvēl vismaz divas stundas. Taka vedīs pa meža ceļu un ļaus iepazīt daudzveidīgos pļavu biotopus un Krāku avotus, kas ir valsts aizsargājamais ģeoloģiskais objekts. Viens no avotiem ir zināms arī kā Svētavots, kura apkārtnē konstatētas vairākas kulta vietas, par ko liecina teikas par raganu darbību šajā apkārtnē.

Dalība pārgājienos jāpiesaka savlaicīgi, aizpildot pieteikumu vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai zvanot uz vietnē norādīto telefona numuru.

Papildu pārgājieniem 22. jūnijā Krustkalnu dabas rezervātā pārvalde aicina piedalīties pasākumā “Nezināmais par zināmo dabā. Zirnekļi Krustkalnu dabas rezervātā”. Arī šim pasākumam jāpiesakās vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā Notikumu kalendārs. Tikšanās vietas koordinātas tiks nosūtītas reģistrētajiem dalībniekiem.

Ikvienā pasākumā vēlams ģērbties ērtā, dabas pārgājienam un laikapstākļiem piemērotā apģērbā, izvēlēties piemērotus apavus. Ja ir vēlme, līdzi ņemt uzkodas.

Pateicoties Kohēzijas fonda finansējumam, Krustkalnu un Teiču dabas rezervātos ir izveidota infrastruktūra, taču to ir iespējams apmeklēt tikai pārvaldes darbinieku klātbūtnē un tikai noteiktos laikos. Pārējā laikā noteikumu ievērošanu sekmē teritorijā izvietotās video kameras.

Lielāko daļu Krustkalnu dabas rezervāta teritorijas klāj meži un dažādie augšanas apstākļi nodrošina dzīves vidi daudzām sugām, tostarp retām un aizsargājamām augu sugām. Piemēram, Sibīrijas mēlziedei, dižajai aslapei, Lēzeļa liparei un rūsganajai melncerei. Šajā rezervātā mīt un barojas daudzveidīgi putni un zīdītāji, te konstatētas ~152 putnu un 40 zīdītājdzīvnieku sugas. Rezervātā sastopami ūdri, āpši, jenotsuņi, lapsas, meža caunas un zebiekstes, arī lielie baltmugurdzeņi, trīspirkstu dzeņi un mežirbes, nakts plēsīgo putnu faunu pārstāv meža pūce, urālpūce, apodziņš un ausainā pūce.

Plašāka informācija:

Diāna Selecka,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālas administrācijas
Dabas izglītības speciāliste

Tālr., e-pasts: 25708126, diana.selecka@daba.gov.lv
www.daba.gov.lv