CFLA Preses relīze

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot pašvaldības pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības plānu izstrādei īpaši izsargājamās dabas teritorijās. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 2,5 miljoni eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās ES fondu programmas otrajā kārtā, kur projektus īstenos pašvaldības, paredzēts, ka tiks izstrādāti aizsardzības un atjaunošanas pasākumi Natura 2000 teritorijām 11 250 hektāru platībā.

No ERAF tiks finansētas līdz 85 % projekta kopējo attiecināmo izmaksu. Otrās atlases kārtas īstenošanai pieejamais finansējums ir 2 941 177 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 2 500 000 eiro un pašvaldību budžeta līdzfinansējums vismaz 441 177 eiro apmērā. Minimālais finansējums vienam projektam ir 200 000 eiro.

Projekta iesniegumus CFLA pieņems līdz 2024. gada 29. jūlijam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2027. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts pašvaldībām dabas aizsardzības plānu izstrādei paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" otrās kārtas ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv; www.cfla.gov.lv