Sabiedrības līdzdalība

Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvā padomes sēde notiks 29.07.2021., plkst. 13:00-15:00, attālināti, tiešsaistē. Padomes sēdei skatītāji varēs pieslēgties izmantojot VARAM YouTube kanālu nospiežot šeit!

Darba kārtība:

  1. Diskusija par padomes 15.07.2021. sēdes protokola projektu un tā apstiprināšana;
  2. Diskusija par padomes nolikuma projektu un tā apstiprināšana;
  3. Diskusija par padomes atzinuma projektu un tā apstiprināšana;
  4. Citi jautājumi (nākamā sēde, organizatoriski jaut., un tml.).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas juristi Agitu Drozdi (tālr. 67026474; e-pasts: agita.drozde@varam.gov.lv).