Preses relīzes

Lai atjaunotu autoceļus uzlabojot teritoriju sasniedzamību pēc administratīvi teritoriālās reformas, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts finansējums 11,9 milj. eiro apjomā.

Kopumā 2022.-2024.gadā plānots finansējums 210 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai 92 300 000 eiro apmērā atbilstoši Atveseļošanas un noturības plānam.    

Kā ziņots iepriekš, valsts autoceļu attīstībai saistībā ar ATR 2021.gadā tika piešķirts finansējums 91 906 000 eiro apmērā valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem indikatīvi 482 km garumā, ko VARAM ir identificējusi informatīvajā ziņojumā “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu”, kas MK apstiprināts 2021.gada 18.marta sēdē.  2021.gadā būvdarbu iepirkumu rezultātā ir radusies finanšu līdzekļu ekonomija 11,9 miljonu eiro apmērā. Tādēļ, lai nodrošinātu darba vietas un nodokļu ieņēmumus valsts budžetā, nepieļaujot ekonomikas atdzišanu un stimulējot ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbību, kas ir būtisks nosacījums Covid-19 seku pārvarēšanai, valdība gada nogalē lēmusi piešķirt Satiksmes ministrijai finansējumu 11,9 miljonu eiro no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Virzītā autoceļu investīciju programma ATR ietvaros tiek īstenota atbilstoši ceļu sarakstam, kas izstrādāts sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām, Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežoto atbildību "Latvijas Valsts ceļi". ATR ieviešanai nozīmīgu autoceļu atjaunošanas nepieciešamība darbavietu un pakalpojumu sasniedzamībai reģionos ir iekļauta Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam, programmai paredzot 300 miljonus eiro finansējumu.