Digitālā transformācija Interreg

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2019. gada 10.-12. decembrī piedalījās projekta pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā Penafiel reģionā (Portugālē), kas ir viena no sešām plānotajām aktivitātēm projekta īstenošanas laikā, lai dalītos pieredzē ar labajām praksēm MVU digitālās transformācijas jomā. No Latvijas pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās arī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas pārstāvis.

Sākumā dalībniekus iepazīstināja ar situāciju reģionā, stratēģiju MVU digitalizācijas jomā un izaicinājumiem DigiBEST projekta ietvaros.

Turpmāk dalībnieki apmeklēja Espaço Empresa un IAPMEI biznesa centru Paços de Ferrerira pašvaldībā, kur izveidots publisko pakalpojumu kontaktpunkts uzņēmējiem un darbojās viens no vadošajiem biznesa inkubatoriem Portugālē.

Pēcpusdiena bija veltīta divu uzņēmumu apmeklējumam, kas ir labās prakses piemēri MVU digitalizācijā. Pirmais apmeklētais uzņēmums bija apavu fabrika Atlanta, kas ražošanas procesā ir apņēmusies veikt digitālās pārvērtības, bet otrais bija Artnovion, uzņēmums, kas piedāvā akustiskus risinājumus gan privātpersonām, gan profesionāļiem un ir izstrādājis efektīvu vadības sistēmu pasūtījumu nodrošināšanai reālajā laikā.

Nākamajā dienā DigiBEST projekta partneru delegācija viesojās Felgueirasa pašvaldības Tehnoloģiju un vadības augstskolā, kur klātesošie varēja uzzināt par akadēmiskās iestādes pieredzi, kas apvieno tehnoloģiju studijas ar biznesa vadības zināšanām un izstrādā projektus digitālās transformācijas jomā.

Pēc minētajām vizītēm tika organizētas diskusijas ar dažādu vietējo iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem par īpašiem projektiem un pieredzi saistībā ar atbalstu MVU digitalizācijas procesiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens noslēdzās ar DigiBEST projekta partneru darba sanāksmi un uzraudzības komitejas sanāksmi, kas vadīja Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Brauciens bija paredzēts projekta partneru un iesaistīto pušu pieredzes apmaiņai un informācijas gūšanai par partnervalsts Portugāles “labajām praksēm” MVU digitalizācijas transformācijas jomā. Brauciena laikā projekta partneriem un pieaicinātajiem ekspertiem bija būtiski izprast citu valstu pieredzi – panākumus, kā arī problēmas, ar kādām saskaras uzņēmēji.  

Galvenās atziņas – Portugāle daudz iegulda MVU digitalizācijā, MVU un iedzīvotāji mudina valdību izstrādāt atbalsta instrumentus, laba sadarbība starp pētniekiem, tehnisko skolu un jaunuzņēmumiem, MVU ir ieinteresēti atklāt jaunas iniciatīvas, digitālās transformācijas veidus.

Nākamais pieredzes apmaiņas brauciens notiks Spānijā š.g. 9.-13. martā, kur partneri un viņu piesaistītie eksperti uzzinās par digitālās transformācijas labās prakses piemēriem, kas tiek īstenoti Granadas provincē.

Vairāk par pasākumu lasiet šeit!