Pašvaldības Preses relīze
Biļetenes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) par Satversmes tiesas (ST) šodien publiskoto pieņemto nolēmumu, kopumā norāda uz to, ka pašvaldību reforma ir atkārtoti izturējusi ST kontroli visos būtiskajos jautājumos un pieņemtais lēmums sakrīt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto pašvaldību reformas modeli.

ST šodien publiskoja pieņemto nolēmumu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai pēc Inčukalna, Varakļānu un Garkalnes novada domju pieteikumiem, lemjot, ka Varakļānu iekļaušana Rēzeknes novadā neatbilst Satversmei. 

Ministrs Artūrs Toms Plešs:Saeimā, lemjot par Varakļānu pievienošanu Rēzeknei vai Madonai, diskusijās klātesošas bija arī emocijas – argumenti par kultūrvēsturisko un administratīvo piederību. Taču administratīvas iedalījums nav tas pats, kā gadsimtu laikā veidojies Latvijas kultūrvēsturiskais iedalījums, tie pastāv paralēli un abi ir vienlīdz svarīgi. Šis jautājums ir reformas apspriešanas gaitā bieži pieminēts, tāpēc jaunajām pašvaldībām līdz ar pašvaldību ekonomisko attīstību būs jādomā arī par atbalstu vietējām kopienām, nodrošinot iespēju novadu kultūrvēsturisko identitāti kopt vēsturiskajās zemēs, neatkarīgi no administratīvi teritoriālās piederības. Pirmo regulē VARAM virzītā pašvaldību reforma, bet otru – Valsts prezidenta  Latviešu vēsturisko zemju likums, kas noteikti ļaus precīzāk apzināt ar kopienu kultūrvēsturisko piederību un identitāti saistītus jautājumus. 1. jūlijs ir diena, kad pašvaldības uzsāks darbu jaunajās teritorijās un mums jānodrošina, lai reforma pēc iespējas visās pašvaldībās stājas spēkā savlaicīgi pēc būtības un pilnā apmērā, līdz ar to ministrija jau strādā pie likumprojekta par Varakļānu iekļaušanu Madonas novadā un vēlēšanu likuma, nosakot vēlēšanas Rēzeknes un Madonas novados šī gada septembrī.”

Līdz ar ST nolēmumu ministrija virzīs jautājumu par pašvaldību vēlēšanu Madonas un Rēzeknes novados pārcelšanu no šā gada 5.junija uz 11.septembri.

VARAM ir sagatavoti grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, lai nodrošinātu tā atbilstību Satversmei, iekļaujot Murmastienes un Varakļānu pagastus un Varakļānu pilsētu Madonas, nevis Rēzeknes novadā. Tāpat VARAM gatavo likumprojektu “Madonas novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums”, jo nepieciešams arī noteikt kārtību, kādā izsludināmas un organizējamas jaunveidojamās Madonas novada un Rēzeknes novada vēlēšanas.

Minstrijā izstrādātie likumprojekti paredz, ka līdz 1.jūlijam darbu šajās pašvaldībās turpina līdzšinējās pašvaldību domes, no 1.jūlija līdz 1.oktobrim – Saeimas iecelta pagaidu administrācija katrā pašvaldībā trīs cilvēku sastāvā. 1.jūlijs ir administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanās diena, kad jaunveidojamās pašvaldības savu darbību uzsāk jaunajās teritorijās, tā kā līdzšinējo domju sastāva pilnvaru laiks ar šo dienu beigsies, līdz vēlēšanām darbu konkrētajās vietvarās nodrošinās pagaidu administrācijas.

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv