logo

Izstādes „Vide un enerģija 2017” ietvaros, kas norisinās Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā no 2017.gada 19. līdz 22.oktobrim, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stendā klātesošajiem ir iespēja iepazīties ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” (turpmāk – programma) ieguldījumu Latvijas klimata pārmaiņu politikas pilnveidošanā.

2017. gadā noslēdzās programmas projektu īstenošana, kuras ietvaros ir sasniegti Latvijai nozīmīgi rezultāti klimata pārmaiņu jomā, kas veicina pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanu.

2017.gada 19.oktobrī stendu atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš. Turpinājumā klātesošajiem bija iespēja noklausīties debates sadarbībā ar Latvijas Universitātes debašu klubu par izvēli starp cīņu ar klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām.

attēls

attēls

VARAM stends tiek finansēts programmas ietvaros, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz klimata pārmaiņu nozīmību un programmas sasniegtajiem rezultātiem.