Teritorijas attīstības plānošana

2020. gada 24. un 25. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja projekta Land-Sea-Act partneru sanāksmi tiešsaistē, lai apspriestu ar projekta īstenošanu saistītās aktualitātes un nolemtu par turpmāko īstenošanu. 

Projekta partneru sanāksme norisinājās tiešsaistē COVID-19 radīto ierobežojumu dēļ. Sanāksmē piedalījās 10 no 11 projekta partneriem. VARAM un projekta partneru pārstāvji informēja par Land-Sea-Act projekta ietvaros līdz šim īstenotajām aktivitātēm un par turpmāk plānotajām darbībām.

Sanāksmes laikā norisinājās arī pirmā starptautiskā ekspertu paneļa sanāksme, kurā eksperti no gandrīz visām Baltijas jūras reģiona valstīm apsprieda Zilās ekonomikas (ar jūru saistīto nozaru) attīstības iespējas, jūras-sauszemes sasaisti jūras plānošanā un daudzlīmeņu pārvaldību ar jūru saistīto nozaru attīstībai un jūras plānošanai Baltijas jūras reģionā.

Sanāksmes darba kārtība (angļu valodā) pieejama šeit.

Sanāksmes kopsavilkums (angļu valodā) pieejams šeit.

Nākamā projekta partneru sanāksme plānota 2020. gada septembra beigās/oktobrī.

Papildus tam informējam, ka iepriekš 2020. gadā plānotas ieinteresēto pušu sanāksmes tiek atliktas uz nezināmu laiku ar COVID-19 saistītās ārkārtas situācijas dēļ.

Sanāksme līdzfinansēta no Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekta #R098 Land-Sea-Act līdzekļiem.

attēls