2015. gada 18. februārī Tonsbergā (Norvēģijā) norisinājās projekta otrā Vadības komitejas sēde, kuras laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā projekta īstenotājs kopā ar projekta partneriem – Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu, Valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” un Zemkopības ministriju pārrunāja projekta ieviešanas progresu. Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par aktivitāšu turpmāko īstenošanas gaitu, potenciālo norvēģu partneru iesaisti un devumu projekta aktivitāšu ieviešanā, kā arī tika pārrunāti 2015. gadā plānotie pieredzes apmaiņas semināri un publicitātes pasākumi.

1