Preses relīze Sabiedrības līdzdalība
Ilustratīvs attēls

MR DIGITAL ceļvedī ir izklāstītas politiskās prioritātes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībai digitalizācijas jomā laikposmam no 2025. līdz 2030. gadam, pamatojoties uz esošo sadarbību un kopīgajām vērtībām. Sākumpunkts ir Ziemeļvalstu Ministru padomes vīzija, kas paredz, ka līdz 2030. gadam Ziemeļvalstu reģions kļūs par ilgtspējīgāko un integrētāko reģionu pasaulē.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību MR DIGITAL ietvaros iezīmē mūsu reģiona kopīgās iespējas un izaicinājumus. Ceļveža mērķis ir izcelt sadarbības jomas ar skaidru Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pievienoto vērtību, iezīmējot trīs visaptverošus stratēģiskos mērķus: 1) "zaļās" digitālās pārejas īstenošana 2) Drošība, savienojamība un digitāli integrēts reģions 3) Droša, iekļaujoša un uz cilvēku orientēta digitālā transformācija, lai nodrošinātu noturīgu sabiedrību.

Ar šo ceļvedi ciešā sadarbībā ar citām ministru padomēm MR DIGITAL veicinās publiskā sektora izveidi, kas tagad un nākotnē apmierinās gan cilvēku, gan uzņēmumu vajadzības, veicinās reģionālo mobilitāti un savienojamību, uzlabos digitālās prasmes un kompetences un digitālo tehnoloģiju atbildīgu izmantošanu, kā arī uzņemsies vadību divējādās digitālās, zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas izaugsmes īstenošanā.

MR DIGITAL sadarbosies saistībā ar saskaņotiem Eiropas standartiem, infrastruktūru, datu kopīgošanu, datu telpām un sadarbspēju, kā arī savienojamību saskaņā ar attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām un tiesību aktiem.

Ziemeļvalstis un Baltijas valstis var uzņemties vadošo lomu digitālās pārveides jomā ES un pasaulē, parādot, ka digitālās tehnoloģijas un datus var izmantot un kopīgot taisnīgā, atklātā, drošā, atbildīgā un demokrātiskā veidā. Strādājot kopā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu balss pasaules forumos var tikt stiprināta, lai ietekmētu no tiem izrietošās politikas un vadlīnijas, nodrošinot, ka tās atbilst mūsu vērtībām un esošajām struktūrām. 

Projektu var izlasīt angļu valodā: Nordic-Baltic roadmap for Digitalisation 2025 to 2030

Sniedziet atsauksmi: https://www.norden.org/en/draft-public-consultation-nordic-baltic-roadmap-digitalisation-2025-2030

Termiņš: 2024. gada 26. aprīlis