Būvlaukums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā ikgadējā  seminārā par Zaļā iepirkuma piemērošanu, aktualizēta būvniecības nozare un jaunumi būvniecības publiskajos iepirkumos.

Māris Klismets, VARAM Koordinācijas departamenta direktors: “Zaļais publiskais iepirkums ir instruments, kas mums palīdz īstenot Eiropas zaļo kursu, lai ar savām darbībām panāktu reālus uzlabojumus vidē. Tas palīdz īstenot pozitīvas pārmaiņas un mudina komersantus veikt uzņēmējdarbību videi draudzīgāk un stimulē pašvaldības izvēlēties atbildīgākus sadarbības partnerus.”  

Būvniecības nozare ir būtiska Latvijas tautsaimniecības daļa un attiecīgi saražo lielu daļu no siltumnīcas gāzu emisijām, līdz pat 30% no kopēji radītajām siltumnīcas gāzēm, līdz ar to atstāj būtisku ietekmi uz vidi. Mūsdienās notiek virzība uz ilgtspējīgas būvniecības attīstības modeli, kurā tiek radīta kvalitatīva dzīves vide esošajām un nākamajām paaudzēm, pieaug pieprasījums pēc zaļās būvniecības. Līdz šī gada beigām zaļā publiskā iepirkuma piemērošana būvdarbiem ir brīvprātīga, bet no 2024.gada 1.janvāra stāsies spēkā jaunās obligātās prasības, kas piemērojamas 3. grupas ēkām.

Seminārā piedalījās un uz interesentu jautājumiem atbildēja VARAM un Iepirkumu uzraudzības biroja eksperti. Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība” DGNB pārstāve Brigita Vīksne semināra dalībniekus informēja par Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu būvdarbu iepirkumos, kā arī par plānoto būvniecības atkritumu aprites veicināšanas pasākumiem projektā “Life Waste to Resources”.
Zaļo iepirkumu nākotnes vīziju prezentēja zvērināta advokāte Dace Cīrule, savukārt pieredzē par zaļās būvniecības realizāciju praksē dalījās arhitektu biroja SIA “MADE arhitekti” arhitekts Miķelis Putrāms.

Semināra ierakstu iespējams noskatīties šeit.